Du vil modtage kvittering fra Ejendomsstyrelsen, når din ansøgning er modtaget og registreret.

Du er velkommen til at kontakte Ejendomsstyrelsen på 7281 3000, hvis du vil følge op på, om din ansøgning er modtaget.

Danmarks nye kampfly - F-35 - vil gøre Danmark i stand til fortsat at håndhæve suverænitet over dansk luftrum og er en vigtig del af det samlede forsvars evne til at beskytte Danmark og vores allierede.

 

F-35 erstatter de mere end 40 år gamle F-16-fly og flystøjsberegningerne fra foråret 2019 har vist, at støjen fra F-35 bliver større i forhold til støjbilledet i dag, hvor der flyves med F-16.

 

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre blev i november 2019 enige om en kompensationsordning forstøjen fra F-35 kampflyene fra Flyvestation Skrydstrup.

 

Et bredt flertal i Folketinget har derudover vedtaget en lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup, hvor kompensationsordningen er udmøntet. På den baggrund har Forsvarsministeriet udstedt udstedt bekendtgørelse nr. nr. 940 af 25/06/2020 og 1875 af 27/09/2021 om kompensation for støjgener fra Flyvestation Skrydstrup.

 

Kompensationsordningen har tre forskellige kompensationsmuligheder. For alle tre kompensationsmuligheder gælder det, at der skal ansøges om kompensation hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

 

For at assistere borgerne med kompensationsordningen har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse oprettet et informationskontor i Vojens Lufthavn. Læs mere om F-35-kontoret.

 

Læs om kompensation

Du kan gå direkte til siderne, hvor du søger om kompensation fra disse sider.

 

Hvilke typer kompensation kan jeg ansøge om?

Billedet beskriver støjkompensationsmodellen for F-35 flystøj.

Ofte stillede spørgsmål

For at der kan søges kompensation, er det en forudsætning, at boligen er omfattet af kompensationsbekendtgørelsens bilag 1 (rød zone) eller bilag 2 (gul zone).


Derudover skal betingelserne for kompensation være opfyldt jf. de relevante kapitler i kompensationsbekendtgørelsen. De betingelser kan du læse nærmere om i afsnittene om kompensationsmulighederne.

Bekendtgørelsen og bilagene med adresselister kan ses i dokumentsamlingen nederst på siden.

 

Hvis du pr 1/7 2020 ejer en bolig, der er omfattet af kompensationsbekendtgørelsen har du fået et brev fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i e-Boks, hvori der står, i hvilken zone din bolig er placeret.

 

Hvis du er undtaget fra at bruge e-Boks vil du få brevet tilsendt.

 

Hvis du ikke har fået brev fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og mener, at din bolig er omfattet af bekendtgørelsen, kan du rette henvendelse til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

 

Hvis du overtager en bolig efter 1. juli 2020, som er omfattet af kompensationsbekendtgørelsen, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for at får tilsendt informationsmateriale eller ønsker yderligere oplysninger om kompensationsordningen

Der er åbent for ansøgninger fra bekendtgørelsens ikrafttræden. Kompensationsforløbet strækker sig over en periode på 10 år med frist for ansøgning 1. juni 2030.

Hvis din bolig er omfattet af bilag 1 (rød zone), kan du efter at have valgt kompensationsmulighed 1 eller 2 stadig ansøge om kompensationsmulighed 3: Tilbud om overtagelse af ejendomme (jf. kapitel 4 i kompensationsbekendtgørelsen).


Hvis din bolig er omfattet af bilag 2 (gul zone), vil du kun kunne ansøge om kompensationsmulighed 1: Udbetaling af et fast beløb (jf. kapitel 2 i kompensationsbekendtgørelsen).


eller


Kompensationsmulighed 2: Dækning af omkostninger til konkrete støjisoleringstiltag (jf. kapitel 3 i kompensationsbekendtgørelsen).

Er din bolig omfattet af bilag 2 (gul zone) i kompensationsbekendtgørelsen, kan du kun gøre brug af én af kompensationsmulighederne.

Ja - det er muligt at starte med at vælge ordningen med støjisolering, for at se rapporten fra støjeksperten, og så derefter i stedet vælge ansøgning om et fast beløb.


Senest når tilbuddene er indhentet, skal du beslutte, om du ønsker hele eller dele af støjisoleringen gennemført, eller du i stedet ønsker at lave en ny ansøgning om udbetaling af et fast beløb.

Når du har indsendt din ansøgning, vil du modtage en kvittering for, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har modtaget den. Her vil du også få oplyst den forventede sagsbehandlingstid.

Når du modtager en afgørelse, modtager du samtidig en klagevejledning, der er målrettet den specifikke afgørelse.

Din ansøgning behandles i henhold til det relevante kapitel i kompensationsbekendtgørelsen.

Dine personlige oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses privatlivspolitik. Den kan du læse her

Dokumentsamling støjkompensation

2023

TDENL-værdi for Flyvestation Skrydstrup i 2023

 

2022

TDENL-værdi for Flyvestation Skrydstrup i 2022

 

2021

TDENL-værdi for Flyvestation Skrydstrup i 2021

Bilag 1 - TDENL-værdi i 2021 ekskl. støjundtaget flyvninger

Bilag 2 - TDENL-værdi i 2021 inkl. støjundtaget flyvninger

 

2020

TDENL-værdi for Flyvestation Skrydstrup i 2020

Bilag 1 - TDENL-værdi i 2020 ekskl. støjundtaget flyvninger

Bilag 2 - TDENL-værdi i 2020 inkl. støjundtaget flyvninger

 

Forklaring:

Den gennemsnitlige flystøjbelastning beregnes for de tre mest trafikerende måneder med de mest støjende fly. Beregningerne resulterer i støjkonturer, der repræsenterer grænseværdierne, der er angivet i bekendtgørelse nr. 940 af 22/06/2020 (med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 1875 af 27/09/2021 om støj fra Flyvestation Skrydstrup.


For at kontrollere at den beregnede gennemsnitlige flystøjbelastning omkring flyvestationen er overholdt, anvendes TDENL-metoden (TDENL: Total Day Evening Night Level), jf. kapitel 10 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 om støj fra flyvepladser. Beregning af TDENL-værdien afhænger af både TSEL-værdien (Total Sound Exposure Level) og døgnfordeling af antal operationer (start eller landing) i dag-, aften- og natperioder, hvor antal operationer ganges med 3,16 og 10 for henholdsvis aften- og natperioder.


TSEL-værdien udtrykker den samlede lydenergi, der rammer hele området omkring flyvestationen under starten/landingen, beregningsmæssigt samlet på 1 sekund og 1 m². Denne værdi er specifik for hver flytype og afhænger af støjdata og flyveprofil for det pågældende fly under start eller landing.


TDENL-værdien om året beregnes for flyvestationen ved opsummering af den månedlige TDENL for de tre mest trafikkerende måneder med de mest støjende fly. Der er kun én TDENL-værdi for flyvestationen, og altså ikke en separat værdi ved forskellige boliger.


Beregning af TDENL-værdien gennemføres hvert år af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for Forsvarets flyvestationer. I beregning af TDENL-værdien indgår beregning af TSEL-værdien, som normalt gennemføres af et akkrediteret rådgivende ingeniørfirma.


Den gennemsnitlige støjbelastning, TSEL- og TDENL-værdier kan ikke måles med en lydtrykmåler.


Der er ikke en sammenhæng mellem TDENL og LAmax.

Sidst opdateret 24. oktober, 2023 - Kl. 12.42