Du vil modtage kvittering fra Ejendomsstyrelsen, når din ansøgning er modtaget og registreret.

Du er velkommen til at kontakte Ejendomsstyrelsen på 7281 3000, hvis du vil følge op på, om din ansøgning er modtaget.

Danmarks nye kampfly - F-35 - vil gøre Danmark i stand til fortsat at håndhæve suverænitet over dansk luftrum og er en vigtig del af det samlede forsvars evne til at beskytte Danmark og vores allierede.

 

F-35 erstatter de mere end 40 år gamle F-16-fly og flystøjsberegningerne fra foråret 2019 har vist, at støjen fra F-35 bliver større i forhold til støjbilledet i dag, hvor der flyves med F-16.

 

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre blev i november 2019 enige om en kompensationsordning forstøjen fra F-35 kampflyene fra Flyvestation Skrydstrup.

 

Et bredt flertal i Folketinget har derudover vedtaget en lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup, hvor kompensationsordningen er udmøntet. På den baggrund har Forsvarsministeriet udstedt udstedt bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 om kompensation for støjgener fra Flyvestation Skrydstrup.

 

Kompensationsordningen har tre forskellige kompensationsmuligheder. For alle tre kompensationsmuligheder gælder det, at der skal ansøges om kompensation hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

 

For at assistere borgerne med kompensationsordningen har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse oprettet et informationskontor i Vojens Lufthavn. Du kan læse mere om kontoret her.

 

 

Hvilke typer kompensation kan jeg ansøge om?

[]-Støjkompensationer-F-35-2020-[ARTIKEL].jpg

Ofte stillede spørgsmål

For at der kan søges kompensation, er det en forudsætning, at boligen er omfattet af kompensationsbekendtgørelsens bilag 1 (rød zone) eller bilag 2 (gul zone).


Derudover skal betingelserne for kompensation være opfyldt jf. de relevante kapitler i kompensationsbekendtgørelsen. De betingelser kan du læse nærmere om i afsnittene om kompensationsmulighederne.

Bekendtgørelsen og bilagene med adresselister kan ses i dokumentsamlingen nederst på siden.

 

Hvis du pr 1/7 2020 ejer en bolig, der er omfattet af kompensationsbekendtgørelsen har du fået et brev fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i e-Boks, hvori der står, i hvilken zone din bolig er placeret.

 

Hvis du er undtaget fra at bruge e-Boks vil du få brevet tilsendt.

 

Hvis du ikke har fået brev fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og mener, at din bolig er omfattet af bekendtgørelsen, kan du rette henvendelse til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

 

Hvis du overtager en bolig efter 1. juli 2020, som er omfattet af kompensationsbekendtgørelsen, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for at får tilsendt informationsmateriale eller ønsker yderligere oplysninger om kompensationsordningen

Der er åbent for ansøgninger fra bekendtgørelsens ikrafttræden. Kompensationsforløbet strækker sig over en periode på 10 år med frist for ansøgning 1. juni 2030.

Hvis din bolig er omfattet af bilag 1 (rød zone), kan du efter at have valgt kompensationsmulighed 1 eller 2 stadig ansøge om kompensationsmulighed 3: Tilbud om overtagelse af ejendomme (jf. kapitel 4 i kompensationsbekendtgørelsen).


Hvis din bolig er omfattet af bilag 2 (gul zone), vil du kun kunne ansøge om kompensationsmulighed 1: Udbetaling af et fast beløb (jf. kapitel 2 i kompensationsbekendtgørelsen).


eller


Kompensationsmulighed 2: Dækning af omkostninger til konkrete støjisoleringstiltag (jf. kapitel 3 i kompensationsbekendtgørelsen).

Er din bolig omfattet af bilag 2 (gul zone) i kompensationsbekendtgørelsen, kan du kun gøre brug af én af kompensationsmulighederne.

Ja - det er muligt at starte med at vælge ordningen med støjisolering, for at se rapporten fra støjeksperten, og så derefter i stedet vælge ansøgning om et fast beløb.


Senest når tilbuddene er indhentet, skal du beslutte, om du ønsker hele eller dele af støjisoleringen gennemført, eller du i stedet ønsker at lave en ny ansøgning om udbetaling af et fast beløb.

Når du har indsendt din ansøgning, vil du modtage en kvittering for, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har modtaget den. Her vil du også få oplyst den forventede sagsbehandlingstid.

Når du modtager en afgørelse, modtager du samtidig en klagevejledning, der er målrettet den specifikke afgørelse.

Din ansøgning behandles i henhold til det relevante kapitel i kompensationsbekendtgørelsen.

Dine personlige oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses privatlivspolitik. Den kan du læse her

Sidst opdateret 14. oktober, 2021 - Kl. 10.13