Hvem kan søge om dækning af omkostninger til konkrete støjisoleringstiltag?

Din bolig skal være omfattet af kompensationsbekendtgørelsens bilag 1 (rød zone) eller bilag 2 (gul zone), samt opfylde betingelserne i kapitel 3 i kompensationsbekendtgørelsen.

 

Der kan søges om dækning af konkrete støjisoleringstiltag i beboelsesbygninger samt institutioner i form af skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner og plejehjem.

 

Der kan ikke søges om dækning af omkostninger til konkrete støjisoleringstiltag på erhvervsbygninger.

 

Det er en forudsætning, at den pågældende ejendom lovligt kan anvendes som helårsbeboelse eller som institution.

 

For boliger kan der søges om dækning af omkostninger til støjisolerende tiltag af opholdsrum i form af stuer, soverum, værelser, kamre, køkkener og tilsvarende.

 

For institutioner i form af skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner og plejehjem kan der søges om dækning af omkostninger til støjisolering af lokaler, der anvendes til længerevarende ophold.

 

Information og ansøgningsproces

 

Din bolig skal være omfattet af kompensationsbekendtgørelsens bilag 1 (rød zone) eller bilag 2 (gul zone), samt opfylde betingelserne i kapitel 3 i kompensationsbekendtgørelsen.

 

Der kan søges om dækning af konkrete støjisoleringstiltag i beboelsesbygninger samt institutioner i form af skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner og plejehjem.

 

Der kan ikke søges om dækning af omkostninger til konkrete støjisoleringstiltag på erhvervsbygninger.

 

Det er en forudsætning, at den pågældende ejendom lovligt kan anvendes som helårsbeboelse eller som institution.

 

For boliger kan der søges om dækning af omkostninger til støjisolerende tiltag af opholdsrum i form af stuer, soverum, værelser, kamre, køkkener og tilsvarende.

 

For institutioner i form af skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner og plejehjem kan der søges om dækning af omkostninger til støjisolering af lokaler, der anvendes til længerevarende ophold.  

 

For boliger omfattet af bilag 1 (rød zone) i kompensationsbekendtgørelsen, kan der søges om dækning af omkostninger til konkrete støjisoleringstiltag, der samlet vil give en støjdæmpning på mindst 3 dB og højest 10 dB.

 

For boliger omfattet af bilag 2 (gul zone) i kompensationsbekendtgørelsen, kan der søges om dækning af omkostninger til konkrete støjisoleringstiltag, der samlet vil give en støjdæmpning på mindst 3 dB og højest 5 dB.

 

For at søge kompensation skal du som borger indhente dokumentation for ejerskabet af ejendommen, og sende det til Ejendomsstyrelsen via "sikker post".

 

Nedenfor er der vejledning til, hvordan dokumentation indhentes, og hvordan du ansøger om
kompensation.

Huske at gemme dokumentet som en PDF på din egen PC, således at du kan vedhæfte det i mailen til ejendomsstyrelsen.

 

1: Indhent følgende tingbogsattest som dokumentation for ejerskab af boligen.

  1. Følg link: www.tinglysning.dk (du skal bruge dit NemID)
  2. Vælg forespørg med log in
  3. Søg på adresse
  4. Vælg adresse
  5. Vælg "Hent PDF"
  6. Gem PDF på din pc – (navngiv: "Tingbogsattest" samt adresse)

Herefter skal du udfylde erklæring om, at ingen af ejerne af ejendommen har anlagt sag mod staten på baggrund af mulige støjgener fra F-35. Erklæringen findes her.

 

2. Udfylde og sende ansøgning(du skal logge ind med dit NemID)

  1. Klik på ansøgningskemaet her
  2. Udfyld og send ansøgningen

 

3: Såfremt boligen ejes af flere ejere, skal alle ejere indgive en fælles ansøgning.

 

Alle ejere, undtaget den, der indsender ansøgningen, skal indsende en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen skal udfyldes, underskrives og sendes via sikker post som beskrevet i punkt 2.

 

Det er vigtigt, at du gemmer erklæringen inden du udfylder den.

 

Find samtykkeerklæringen ved dækning af støjisolerende tiltag her.

 

Betyder det noget for mine fremtidige muligheder, hvis jeg får dækket omkostninger til konkrete støjisoleringstiltag?

 

Såfremt der tidligere er ansøgt om udbetaling af et fast beløb i henhold til kompensationsbekendtgørelsens kapitel 2, kan der ikke søges om dækning af omkostninger til konkrete støjisoleringstiltag.

Såfremt boligen er omfattet af kompensationsbekendtgørelsens bilag 1 (rød zone), vil der være mulighed for at anmode om frivilligt opkøb efter kompensationsbekendtgørelsens kapitel 4 på et senere tidspunkt. Vælger du senere at anmode om frivilligt opkøb, modregnes den værditilvækst, som den udførte støjisolering efter ekspropriationskommissionens skøn har betydet for boligen i overtagelsestilbuddet.

 

Der er åbent for ansøgninger fra kompensationsbekendtgørelsens ikrafttræden. Kompensationsforløbet strækker sig over en periode på 10 år med frist for ansøgning 1. juni 2030.

 

Din ansøgning behandles efter kompensationsbekendtgørelsens kapitel 3. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil eventuelt indhente supplerende oplysninger om boligen.

Dette billede beskriver processerne ift. støjisolerende tiltag i F-35 støjkompensation.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 21.07