Behandling af personoplysninger

Når du henvender dig til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil vi indsamle og behandle personoplysninger om dig i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse behandler eksempelvis personoplysninger, når borgere henvender sig til styrelsen i forbindelse med udbud af ejendomme, aktindsigt, erstatningssager og spørgsmål.

Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Personoplysninger er enhver form for oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan eksempelvis være for- og efternavn, privatadresse, e-mailadresse eller et CPR-nummer.

 

Dataansvar

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Vi er således ansvarlige for at beskytte dine personoplysninger.

 

Vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger

Vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger er primært på baggrund af vores nødvendige opgaver som følger af lov eller som offentlig myndighedsudøvelse, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra c) og e).

Hvis du på vegne af et selskab henvender dig, er selskabsoplysninger ikke omfattet af lovgivningen, medmindre der er tale om oplysninger vedrørende enkeltmandsejede virksomheder.  Dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse, uddannelsesmæssige baggrund kan vi behandle, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra e).

Vores retsgrundlag for at behandle følsomme personoplysninger er primært dit udtrykkelige samtykke eller som led i vores myndighedsudøvelse, når der skal fastlægges et retskrav, jf. persondataforordningen artikel 9, stk. 2, litra a) og f).

Hvis Ejendomsstyrelsen ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål, der er uforenelig med det oprindelige formål, vil vi som udgangspunkt indhente dit samtykke. I den situation er retsgrundlaget persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a).

 

Adgang til dine personoplysninger

Ejendomsstyrelsens medarbejdere har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag, din henvendelse eller vores opgaver som offentlig myndighed. Oplysningerne kan blive delt med andre myndigheder på Forsvarsministeriets område, der varetager specialiserede funktioner, for eksempel indenfor sikkerhedsgodkendelse, rekruttering og regnskab.

Oplysningerne kan desuden blive behandlet i it-systemer, der er fælles mellem flere forskellige myndigheder på Forsvarsministeriets område, og hvor der derfor er et fælles dataansvar mellem myndighederne. I særlige tilfælde kan oplysningerne endvidere blive delt med andre myndigheder, for eksempel et andet ministerium, hvis Ejendomsstyrelsen finder, at en henvendelse hører under et andet ministeriums ressortområde.

 

Sletning af dine personoplysninger

Dine oplysninger gemmes i overensstemmelse med vores slettepolitik, der fastlægger hvor længe, det er nødvendigt at opbevare personoplysninger med henblik på at kunne opfylde vores forpligtelser som offentlig myndighed, og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret

 

Tredjelande

Ejendomsstyrelsen overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

 

Persondatasikkerhed

Ejendomsstyrelsen er bevidst om, at dine personoplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv. Vi har iværksat tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, således der opnås en beskyttelse af dine personoplysninger.

Vi har derfor interne procedurer, politikker, adgangskontrol og logning der sikrer, at dine personoplysninger opretholder deres fortrolighed og integritet.

 

Dine rettigheder

I forbindelse med Ejendomsstyrelsens behandling af personoplysninger, har du ret til at:

  • Bede om indsigt i oplysninger, der behandles om dig.
  • Bede om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  • I særlige tilfælde at bede om at få slettet oplysninger om dig.
  • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod Ejendomsstyrelsens lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Klage til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du ved anmodning til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du trække dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettiget eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevare dine personoplysninger på andet lovgrundlag.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset behandling eller indsigelse sendes til FES-KTP-DPO@mil.dk. Vil du sende en klage til Datatilsynet, se nærmere her.

 

Ejendomsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver

Ejendomsstyrelsen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som er ekspert i reglerne om persondatabehandling. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at sikre, at Ejendomsstyrelsen overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert. Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse.

Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Ejendomsstyrelsens behandling af personoplysninger, og hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. Du kan kontakte Ejendomsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver på e-mail FES-KTP-DPO@mil.dk eller ved at sende et brev att. databeskyttelsesrådgiveren til Arsenalvej 55, 9800 Hjørring.

 

Håndtering af e-mails

Når du skriver til Ejendomsstyrelsen på fes@mil.dk, sendes din e-mail til en central postkasse i Ejendomsstyrelsen. Når e-mailen er modtaget, journaliseres den og sendes videre til de respektive kontorer. Herefter behandler vi din henvendelse så hurtigt som muligt. Vi bruger kun dine personoplysninger til at kunne svare på din e-mail.

 

Kontakt Ejendomsstyrelsen med Digital Post

Med NemID og Digital Post kan borgere og virksomheder sende meddelelser sikkert til Ejendomsstyrelsen. Digital Post-systemet sørger for, at meddelelserne bliver digitalt signeret og krypteret.

Som borger kan du bruge Digital Post med NemID og modtage svar i e-Boks og Borger.dk Som ansat i en myndighed kan du skrive til os fra for eksempel virk.dk Som ansat i en virksomhed kan du skrive til os fra virk.dk.


Læs mere om digital post som borger på Borger.dk og som virksomhed på Virk.dk. Du kan også vælge at sende os en e-mail til FES-KTP-DPO@mil.dk, som hverken er signeret eller krypteret.

 

Anonymitet og statistik ved hjælp af cookies

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden fører vi statistik over, hvordan brugere anvender vores hjemmeside. Det betyder, at vi indsamler oplysninger via cookies. Vi opsamler udelukkende statistikken i opsummeret form, eksempelvis til at se hvilke sider vores brugere ser mest.

De indsamlede oplysninger giver ikke mulighed for at identificere enkelte brugere. Data videregives ikke til tredjepart. Læs mere om vores brug af cookies.

 

Nyhedsservice

Når du tilmelder dig vores nyhedsmail, opsamles din e-mailadresse i vores hjemmesidesystem, så vi kan udsende vores nyhedsbreve til dig. Det er kun webmasteren, der har adgang til pågældende e-mailadresser. Du kan afmelde dig ved at klikke på linket i bunden af alle nyhedsmails, du modtager. Når du opsiger din tilmelding, slettes din e-mailadresse automatisk.

 

Links

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, som har deres egne privatlivspolitikker. Ejendomsstyrelsen er ikke ansvarlig for indholdet på andre hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med behandling af personoplysninger. Vi opfordrer dig til at læse deres privatlivspolitik, inden du afgiver personoplysninger.

 

Sidst opdateret 29. marts, 2021 - Kl. 14.18