Naturområde hede og græs

 

På Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses terræner findes en rig natur, der tæller både almindelige som mere sjældne naturtyper og dyrearter.

 

På terrænerne er der plads til de naturtyper og dyr, der ellers er trængte i det omgivende danske landskab - de findes stort set alle sammen på et eller flere af de militære terræner.

 

Forsvarsministeriets skyde- og øvelsesterræner dækker et areal på ca. 33.000 ha. Hovedparten af dette areal ejes af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der således er Danmarks næststørste jordbesidder.

 

Når Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ejer så store arealer skyldes det, at arealerne er nødvendige til en lang række af militære formål.

 

Forsvarsministeriets terræner bruges aktivt af enheder fra  Forsvarskommandoen 

Forsvaret bruger flere forskellige typer af terræner, der samlet set understøtter Forsvarsministeriets opgaver. I forhold til naturforvaltning drejer det sig om:

  • Skydeterræner: her skydes der med forskellige våbentyper og skarp ammunition i terræn.
  • Øvelsesterræner: her anvendes skarp ammunition alene ved afgrænsede faciliteter, mens øvelsesterrænets samlede areal anvendes til andre dele af den militære uddannelse. 
  • Skyde- og øvelsesterræner: en kombination af ovenstående, hvor dele af terrænet anvendes som skydeterræn, og hvor den øvrige del alene fungerer som øvelsesterræn.
  • Øvrige formål: eksempelvis skydebaner, depoter, tankområder mv.

 

De ældste terræner har fungeret som militære uddannelsesområder i mere end 100 år. En stor del af øvelsesterrænerne blev udlagt til militære formål under den kolde krig.

Sidst opdateret 13. marts, 2024 - Kl. 10.41