Whistleblowerordning

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses whistleblowerordning.

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er, eller har været, ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, eller hvis du har været i betragtning til en stilling i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger.

 

Du kan også du anvende whistleblowerordningen, hvis du er:

 • Samarbejdspartner herunder selvstændigt erhvervsdrivende, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse samarbejder med
 • Ansat hos en samarbejdspartner eller underleverandør af varer eller tjenesteydelser til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
 • Eller har været medlem af direktionen eller varetager en anden rolle i relation til ledelsesorganet hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
 • Frivillig, lønnet eller ulønnet praktikant hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
 • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører

 

Hvis du ikke er omfattet af ovenstående grupperinger, kan du også bruge ordningen, men så skal du være opmærksom på, at du så ikke er omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse. Det betyder b.la., at der muligvis kan gives aktindsigt i din henvendelse efter offentlighedslovens almindelige regler. Det betyder endvidere, at du ikke er beskyttet i de tilfælde, hvor din indberetning vedrører tavshedsbelagte oplysninger, ligesom du ikke er beskyttet af whistleblowerloven imod repressalier fra din arbejdsgiver.

 

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

 

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 

 

Hvis du er medarbejder indenfor Forsvarsministeriets koncern, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til nærmeste chef/leder. Du kan også benytte en af de særlige ”ordninger/linjer mv.”, der er oprettet vedr. fx rapportering om strafbare forhold, mobning/chikane etc. Nederst på denne side finder du en oversigt over disse.

 

BEMÆRK: Ordningen kan ikke kan benyttes til at indberette forhold vedrørende klassificerede oplysninger, jf. whistleblowerlovens § 1, stk. 3, nr. 1 

 

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte FES whistleblowerordning på følgende måder:

 • Telefon: 21 15 04 35 på hverdage fra 09.00-15.00.
 • E-mail: FES-KTP-WHISTLEBLOW@mil.dk
 • Fysisk på Arsenalvej 55, 9800 Hjørring efter aftale.

 

Hvis du har behov for at være anonym, kan du indberette via dette link: https://fes.sit-wb.dk/

 

Hvis du ønsker at indberette anonymt, er det bedste at kopiere denne internetwebadresse https://fes.sit-wb.dk/ og indsætte den i en browser på en computer, som ikke er tilknyttet Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses netværk.

 

Om anonymitet og fortrolighed

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower-enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via Statens Whistleblowersystem (SWS) kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses whistleblowerenhed er forankret i Ledelsessekretariatet, i samarbejde med Juraafdelingen, og tilgodeser således en uafhængig behandling. Kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

 

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://fes.sit-wb.dk/ i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses netværk.

 

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblower kanal: https://whistleblower.dk. Som udgangspunkt opfordrer vi til, at du benytter den interne whistleblowerordning, med mindre der er særlige grunde til, at du ikke ønsker dette.

 

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer primært skriftligt med dig via vores digitale whistleblowerportal eller mail. Hvis du anvender den digitale whistleblowerportal er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på eventuelle spørgsmål fra os. Dertil har du mulighed for at henvende dig telefonisk til os.

 

Når du indsender en indberetning til os via den digitale whistleblowerportal , får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning, og der er derfor vigtigt at du gemmer koden.

 

Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig, og du vil være nødt til at oprette sagen på ny.

 

Juridisk beskyttelse mod repressalier, ytringsfrihed og tavshedspligt

Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.

 

Whistleblowerenhedens medarbejdere har en særlig tavshedspligt om de oplysninger, der indgår i indberetningen. Oplysninger om din identitet kan kun videregives med dit samtykke, dog i særlige tilfælde til relevante myndigheder (f.eks. politiet eller Finanstilsynet).

 

Whistleblowerordningen begrænser ikke offentligt ansattes ytringsfrihed, og der er således fortsat ytringsfrihed og meddeleret i overensstemmelse med de gældende regler herom. Du finder vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed her på siden.

 

Offentlighedsordning
Arbejdspladser, som er omfattet af offentlighedsloven, er efter whistleblowerloven omfattet af en særlig offentlighedsordning. Ordningen har til formål at sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen det seneste år.

 

Indberetninger

Indberetninger til FES whistleblowerenhed 2023

Indberetninger til FES whistleblowerenhed 2022

 

 

Her kan du læse mere fra relevante kilder

Kontaktpunkter

Telefon: 21 15 04 35 på hverdage fra 09.00-15.00.
 
 
Fysisk på Arsenalvej 55, 9800 Hjørring efter aftale.
Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) har til formål at hjælpe den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere og ledere/chefer i situationer, hvor den enkelte eller gruppen kan opleve forskellige former for mistrivsel, og har brug for støtte.
 
 
Tlf: +45 32 66 51 63
72 81 97 00 døgnet rundt.
Veterancentrets døgntelefon er for soldater, veteraner eller pårørende, som har brug for én at tale med – uanset hvad klokken er.
 
I Veterancentret kan du indenfor åbningstiden komme i kontakt med en af Veterancentrets socialrådgivere, psykologer, job- og uddannelsesrådgivere og mentor- og beskæftigelsesrådgivere, alt efter hvad din henvendelse drejer sig om. Vi kan også henvise dig til Forsvarets læger eller de operative kommandoer.
 
Hjemmeside: Veterancentret.dk
Kontaktofficerer vejleder og hjælper udsendte og deres pårørende før, under og efter udsendelse. Dit tjenestested kan henvise dig til din kontaktofficer.
 
Veteranstøtten støtter i f.m. fysiske og psykiske efterreaktioner efter en udsendelse.
 
Veteraner støtter veteraner
Tlf. 80 60 80 30 – døgnet rundt
Hjemmeside: 80608030.dk

 

Forsvarsministeriets Auditørkorps
Tlf. 72 81 10 80
Uden for normal arbejdstid: Tlf.: 20 10 78 93
E-mail: fauk-ktp-au@mil.dk
Hjemmeside: fauk.dk

Vi har nultolerance overfor al form for krænkende adfærd.

En konkret udmøntning af Forsvarsministeriets værdier handler om at styrke indsatsen mod kønskrænkende adfærd, hvormed der menes både chikane på grund af køn mod kollegaer og ansatte og sexchikane i form af uønsket seksuel opmærksomhed, hvad enten det drejer sig om verbale eller nonverbale eller fysiske udtryk med seksuelle undertoner eller seksuelt magtmisbrug.

 

Du kan ringe anonymt til 32 66 51 63 og få rådgivning af erfarne specialister, eller du kan læse mere her på internettet: respektforhinanden.dk

Spørgsmål i fm. dit fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, her er det igen din chef/leder, der skal kontaktes. Alternativt kan arbejdsmiljøorganisationen ved din enhed kontaktes.

Få svar på dine spørgsmål i fm. ansættelse, fravær, løn, job, kompetenceudvikling m.m. på intranettet eller kontakt din chef/leder, der har adgang til HR-rådgivningen.

Sidst opdateret 26. januar, 2024 - Kl. 13.06