Drifts- og plejeindsatsen gennemføres af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og retter sig mod at skabe og vedligeholde de terræner, der er nødvendige for de militære funktioner.


Det drejer sig eksempelvis om etablering og vedligehold af skydebaner og øvrige militære faciliteter i skyde- og øvelsesterrænerne. Men det drejer sig også om at skabe så varierede naturforhold, at netop naturen på såvel kort som lang sigt kan anvendes til de militære uddannelser, der er behov for.

 

Natura 2000

Det er ikke alene efter en dansk målestok at Forsvarsministeriets terræner udgør vigtige naturområder. Mange af terrænerne er også udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder, i form af EU fuglebeskyttelsesområder og EU habitatområder – de såkaldte Natura 2000 områder. Omkring 16.000 ha af Forsvarets skyde- og øvelsesterræner er beliggende i Natura 2000 områder, og disse terræner er således omfattet af Statens særlige Natura 2000 planlægning.

 

Forsvarsministeriet har besluttet, at drifts- og plejeplanerne anvendes som redskab til opfyldelse af forsvarets forpligtelse til planlægning inden for Natura 2000-områderne. Drifts- og plejeplanerne vil løbende blive fornyet, så Forsvarsministeriet hele tiden er sikre på at leve op til de internationale naturbeskyttelsesmålsætninger.

 

Læs mere om Natura 2000 her

Sidst opdateret 13. marts, 2024 - Kl. 10.41