Vi forvalter en lang række fredede naturområder. Derudover har vi 885 ha vej. Vi bortforpagter arealer for en 5-årig periode med mulighed for forlængelse. Arealerne er underlagt vores drifts- og plejeplaner.