Svanemøllen Kaserne

 

Kaserneområdet skal udbygges som centrum for forsvarsrelaterede uddannelser med et grønt campusområde til Forsvarsakademiet. Endvidere skal Forsvarets Efterretningstjeneste samles i et nybygget domicil på området. Endeligt skal der etableres et permanent helikopterberedskab til støtte for Rigspolitiet - herunder navnlig helikopterberedskab til Politiets antiterrorberedskab. Antiterrorberedskabet er etableret med det formål at beskytte borgerne i København. Beredskabet har siden 2017 opereret midlertidigt fra kaserneområdet.

 

De nye funktioner på kaserneområdet er hovedsageligt begrundet med national sikkerhed, hvilket er et statsligt anliggende. Derfor har erhvervsministeren besluttet at fastlægge rammerne for planlægningen for kaserneområdet, og har anmodet Erhvervsstyrelsen om at udarbejde et forslag til et landsplandirektiv.

 

Landsplandirektivet vil blive tillagt samme retsvirkning som kommuneplanrammer. Iværksættelse af bygge- og anlægsarbejde, der forudsat er i landsplandirektivet ikke kræve lokalplan.

Fakta om projektet

Der arbejdes på at udstede et landsplandirektiv for Svanemøllens Kaserne.

Forsvarsministeriet skal udvikle Svanemøllens Kaserne, så den fremover kan rumme en række nye funktioner, som led i udmøntningen af politiske aftaler på forsvarsområdet.

Der etableres et permanent helikopterberedskab til støtte for politiets antiterrorberedskab i Københavnsområdet.

Der skal etableres et nyt samlet domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste på kaserneområdet

De skal ske en række tilpasninger og samling af funktioner på Svanemøllens Kasernen.

Da de nye funktioner er begrundet i national sikkerhed, arbejdes der på et landsplandirektiv for det samlede kaserneområde.

Landsplandirektivet vil tage udgangspunkt i helhedsplanen for Svanemøllens Kaserne, hvor det samtidig er hensigten at give området et mere grønt udtryk.

Af sikkerhedsmæssige og operative grunde vil kaserneområdet også fremover være et militært område.

Forslag til landsplandirektiv sendes i offentlig høring den 14. august 2020. Dette forventes godkendt i november 2020.

Du kan læse generelt om landsplandirektiver på Erhvervsstyrelsens 

For yderligere information, kontakt FES pressevagt på tlf.nr.: 2534 8400

Sidst opdateret 9. juli, 2020 - Kl. 17.55