Skybrudssikring på Kastellet - bygning under vand

 

Kastellets oprindelse kan spores tilbage til 1626 og er et unikt sted – ikke bare i København – men på verdensplan. Det er en kulturarv Forsvaret har store forpligtelser for at bevare, og det er vi stolte og ærefrygtige overfor.

 

Skybrudssikringen kræver en omlægning af hele kloaksystemet i Kastellet. Desuden etableres et stort opsamlingsbassin under Kirkepladsen og der laves en pumpestation under græsset ved Kommandantgården, hvor regnvandet kan pumpes direkte ud i Københavns Havn.

 

På siden her kan du løbende orientere dig om projektets fremskridt.

 

Kontaktinformation

Vi henstiller til, at alle henvendelser vedrørende projektet sker via fes-ktp-skybrud@mil.dk eller til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses pressetelefon på 2534 8400

Ofte stillede spørgsmål

I 2011 og 2014 blev Kastellet under skybrud oversvømmet og der skete store skader på de historiske bygninger.

 

Den nuværende kapacitet på pumpestation og kloakering viste sig utilstrækkelig til at sikre området ved store regnmængder. Projektet har til formål at forebygge vandskader ved skybrud i fremtiden.

Projektet omfatter en ny og kraftigere pumpestation, ny kloakering på hele området samt etablering af et underjordisk forsinkelsesbassin i form af store rør under Kirkepladsen.

 

Der er gennemkørsel forbudt i Kastellet i hele byggeperioden, da Norgesbroen lukkes for offentlig adgang. Broen skal være adgangsvej for byggeriets maskiner og materialer. Det kræver, at broen midlertidigt forstærkes, så den kan bære den tunge trafik.

 

Alle flugtveje opretholdes og er derfor ikke påvirket af projektet.

 

Selve det aktuelle udgravningsområde sikres mod offentlighedens fysiske adgang. Dette sker af mange hensyn; herunder særligt personsikkerhed samt sikring af historiske fund på området. Arkæologer fra Københavns Museum følger udgravningerne tæt.

 

Monumentet over Danmarks internationale indsats siden 1948 og pladsen foran berøres ikke af udgravninger, da kloakrørene skydes under jorden her.

 

Hovedparten af anlægsprojektet vil efterfølgende være skjult i jorden. Den smukke brolægning på området bliver genetableret.

Anlægsarbejdet foregår i afsluttede zoner, så der hele tiden sikres adgang til bygningerne på området. Dette er med henblik på at genere Kastellets mange beboere og brugere mindst muligt. Ved hver ny etape offentliggøres zonekort her på siden, så du kan orientere dig om adgangsveje og parkeringsforhold.

 

Følg i øvrigt skiltningen i Kastellet og byggelederens anvisninger. I perioder kan støjgener ikke undgås. Hvis det er muligt, vil vi orientere om dette på forhånd.

 

Hvis du bor eller arbejder på Kastellet, vil du jævnligt modtage nyhedsbreve om projektet, men følg også med i nyhederne her på siden.

Nogle arrangementer må nødvendigvis tilpasses de ændrede forhold, mens andre kan gennemføres uden problemer.

 

Kommandantskabet i Kastellet kontakter berørte arrangører direkte og kan kontaktes, hvis du har spørgsmål til arrangementer.

Kastellet som et rekreativt område berøres kun begrænset af skybrudssikringsprojektet.


Der er stadig adgang på legepladsen ved den svenske kirke, langt de fleste stier og volden.

 

I perioder vil det ikke være muligt at gå på den del af volden, som passerer byggepladsen. Du kan i hele perioden gå tur inde i Kastellet og besøge Monumentet, Kastelsmøllen, Kastelskirken og øvrige bygninger med offentlig adgang.

Der er desværre spærret for gennemkørsel i Kastellet i byggeperioden, da Norgesbroen er lukket for offentlig adgang. Dette gælder alle former for færdsel – også på cykel, løbehjul eller gående.

 

Vær venlig at respektere dette, da det kan være forbundet med livsfare at tvinge sig adgang til byggepladsen, hvor der er tung færdsel med lastbiler og gravemaskiner over Norgesbroen. Der afspærres med byggepladshegn ved stier og veje ind mod Norgesbroen.

Byggeanlægsprojektet foregår i perioden 9. september 2019 til udgangen af 2021.

 

Der er indlagt forventelige forsinkelser i udgravningsarbejdet. Området er dansk kulturarv og af stor arkæologisk interesse. Det er derfor givet, at arbejdet må stoppes i perioder, hvis der afdækkes historiske fund i udgravningerne. Af samme årsag tilknyttes arkæologer fra Københavns Museum fra projektets start.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er bygherre på projektet. Projektteamet fra Projektsektion Øst kan kontaktes på fes-ktp-skybrud@mil.dk

 

Kommandantskabet i Kastellet kan kontaktes i forbindelse med berørte arrangementer i Kastellet, men kan kun i begrænset omfang besvare spørgsmål om skybrudsprojektet.

Det primære informationssted er Kastellets hjemmeside hvorfra der linkes til projektsiden. På projektsiden kan du finde nyheder om skybrudssikringen, presserum, kontaktoplysninger m.v.

 

Du kan også orientere dig på skiltene i Kastellet.

 

På Kastellets Facebookside kan du følge med i dagligdagen i Kastellet og de mange arrangementer.

 

Sidst opdateret 7. juli, 2020 - Kl. 09.16