Kastellet ligger som sidste punkt på et åsystem, der for størstedelen af tiden ligger i rør under byen. Åsystemet går fra Ladegårds Å omtrent otte kilometer vest for Kastellet. Vandet løber ud i Kastelgraven og videre ud i havnen.

 

Skybrudssikring af Kastellet kort over København

 

Hvis der falder store mængder regn vil der ske en væsentligt forøgelse af vandmængden i åsystemet og i Kastelgraven og det kan betyde, at vandet løber ind i Kastellet.

 

Skybrudssikring Kastellet 2020 Tversnit

 

Kastellet ligger som en grydeformet ø midt i en sø.

 

Hvis det regner kraftigt samles vandet i Kastellet på et punkt, der er lavere end det omkringliggende område, og vandet kan derfor ikke løbe ud naturligt.

 

Samtidig kan det nuværende kloaksystem ikke aflede store mængder vand hurtigt nok.

 

Projektplan over skybrudssikring af Kastellet 2020

 

For at afhjælpe problemet laves en ny pumpestation med større dimensioner end den nuværende.

Der etableres backupsystemer der træder i kraft i tilfælde af strømsvigt.

 

Under Kirkepladsen etableres et forsinkelsesbassin, der kan fungere som bufferkapacitet, hvis pumperne alligevel ikke kan lede vandet væk hurtigt nok.

 

Hele kloaksystemet udskiftes og dimensioneres til bedre at kunne håndtere store mængder regnvand.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 22.48