Der er disse krav til fakturaen:

  • Fakturaen skal sendes elektronisk i OIOUBL-format til det oplyste EAN-nummer
  • Fakturaen skal så vidt muligt indeholde et ti-cifret indkøbsordrenummer og personreference (stabsnummer: FMI-SC-XXX eller FES-XXX) på den, som har foretaget indkøbet og projektets/indkøbets titel
  • Betalingsfristen er minimum 30 dage netto
  • Indkøbsordrenumre skal være opdateret hvert år ved årsskifte

Betalingen kan ikke gennemføres, hvis fakturaen ikke er modtaget i det rette format og med de rette oplysninger.

 

Elektroniske fakturaer

Forsvaret accepterer følgende bilag elektronisk i formatet OIOUBL:

  • Faktura skal sendes som Invoice
  • Kreditnota skal sendes som CreditNote
  • Rykkere skal sendes som Reminder

Det er vigtigt, at indkøbsordrenummer og reference bliver lagt i de rigtige OIOUBL-felter, og at felterne ikke indeholder anden information.


Eksempel:

<cac:OrderReference>
         <cbc:ID>45XXXXXXXX</cbc:ID>
<cac:Contact>
         <cbc:ID>FES-XXXXX</cbc:ID>
         <cbc:Name>FES-XXXXX</cbc:Name>

 

Forsvaret understøtter følgende profiler:

  • NES profil5
  • Procurement-BilSim-1.0
  • PEPPOL Bis 3

Du skal sende kontoudtog m.m. på mail til: frs-ktp-kre@mil.dk.


Vær opmærksom på, at indbetalinger af kreditnotaer ikke bør ske uden en forudgående aftale med Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Sidst opdateret 13. marts, 2024 - Kl. 10.57