Tilbud

Tilbud skal afgives på vedlagte tilbudsblanket eller elektronisk på www.ibinder.com og vedlægges en underskrevet tro- og loveerklæring.

 

Direkte link til udlejningsmateriale: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rzrigwmbcm

 

Tidsplan

  • Tilbudsfrist: 15. december 2020 kl. 12.00.
  • Underretning af Tilbudsgivere: Uge 51.
  • Tildeling af kontrakt: Uge 51.
  • Kontraktstart: 1. januar 2021.

 

Vilkår

Både økologer og konventionelle landmænd er velkomne til at byde, men det foretrækkes, at Forpagter er autoriseret økolog eller ansøger Landbrugsstyrelsen om omlægning ved forpagtningsaftalens indgåelse.

Forpagter kan søge og modtage tilskud efter egen vurdering. Der kan formentlig opnås grundbetaling til en del af arealerne, denne vurdering påhviler forpagter og er bortforpagteruvedkommende. Det nødvendige antal betalingsrettigheder overdrages midlertidigt til forpagteren.

 

Arealerne skal drives ved slåning til hø, wrap eller ensilage. Arealerne skal drives i henhold til FKOBST F. 152-3 kapitel 9, tillæg A, hvor klippehøjden skal være mellem 15-40 cm. Der er en lokal aftale mellem Air Transport Wing Aalborg, Distrikt Nordjylland og Forpagter som tillader en absolut minimumshøjde på 10 cm. Konstateres en lavere slåningshøjde end de 10 cm, skal denne fremover hæves, så det i praksis bliver minimum 10 cm.

 

For enden af rullebanerne: Arealerne skal drives i henhold til FKOBST F. 152-3 kapitel 9,tillæg A. Formålet med slæt af græsset er naturpleje der skal sikre rammerne for den militære anvendelse. Forpagter skal være indforstået med dette.

Arealernes forvaltningsgrundlag forefindes i den til enhver tid gældende drifts- og plejeplan, denne forevises online på hjemmesiden.

 

Der må ikke anvendes husdyrgødning. Øvrige gødningstyper må alene anvendes efter forudgående skriftlig godkendelse fra Flyvestation Aalborg/ FLYSIK. Der må ikke påkøres slam, jord mv. på arealerne.

Sidst opdateret 19. november, 2020 - Kl. 15.26