Areal med udsigt over marker

Arealerne er overvejende overdrev med mere naturprægede delområder med mose, krat og vådområder. Der kan derfor ikke påregnes normal afgræsning på hele arealet.

 

Materialet til udlejning forefindes på nedenstående link.

 

Offentliggørelse: 22.02.2023

 

Tilbudsfrist: 19.03.2023

 

Underretning af Forpagtere: Forventeligt uge 12.

 

Tildeling af kontrakt: Forventeligt uge 12.

 

Kontraktstart: 01.05.2023

 

Tilbud skal afgives på vedlagte tilbudsblanket eller elektronisk på www.ibinder.com  og vedlægges en underskrevet tro- og loveerklæring vedr. gæld til det offentlige og overholdelse af dyreværnsloven.

 

Direkte link til udlejningsmateriale: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gczshnoltz

 

Første gang iBinder anvendes til afgivelse af tilbud skal der oprettes en brugerprofil, hertil findes nemme instruktioner på ibinder.com. Ved brug af iBinder.com modtager man f.eks. automatisk en mail såfremt der er ændringer i udlejningsmaterialet samt spørgsmål og svar stillet i perioden op mod frist for tilbudsafgivelse.

 

Sidst opdateret 22. februar, 2023 - Kl. 10.12