[]-Whistleblower indberetninger - tabel 1-2024-[MASTER].png

 

 

A. Sag vedr. strafbare forhold og tilsidesættelse af forvaltningsmæssige principper
B. Sag vedrørende anden chikane
C. Sag vedrørende anden chikane
D. Sag vedrørende anden chikane
E. Sag vedrørende anden chikane
F. Sag vedrørende anden chikane