Information og ansøgningsproces

 

For boliger omfattet af bilag 1 (rød zone) i kompensationsbekendtgørelsen, udgør kompensationen 140.000 kroner og for boliger omfattet af bilag 2 (gul zone), udgør kompensationen 70.000 kroner.

 

Beløbene er fastsat på 2020-niveau og reguleres årligt den 1. januar efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

 

Begge beløb udbetales skattefrit.

Din bolig skal være omfattet af kompensationsbekendtgørelsens bilag 1 (rød zone) eller bilag 2 (gul zone), samt opfylde betingelserne i kapitel 2 i kompensationsbekendtgørelsen.

 

Der skal være tale om en bolig, der lovligt kan benyttes til helårsbeboelse.

 

Det er en forudsætning, at mindst en ejer har folkeregisteradresse på ejendommen og bor i den pågældende bolig, 13 eller, hvis der er tale om en bolig, som er ejet af en virksomhed eller en forening, at mindst en af virksomhedens ejere eller mindst et af foreningens medlemmer har folkeregisteradresse på ejendommen og bor i den pågældende bolig.

Hvis du allerede har indgivet en endelig ansøgning om støjisolering – forstået således, at du har indgivet ansøgning, har modtaget en rapport fra støjeksperten og på den baggrund har indsendt tilbud til godkendelse, kan du ikke efterfølgende søge om kontant kompensation.

 

Hvis du overtager ejerskabet af en bolig, hvor der tidligere er udbetalt kontant kompensation, har du ikke ret til at modtage kontant kompensation. Hvis din bolig påbegyndes opført efter den 1. juni 2020, kan der ikke gives kontant kompensation.

 

Har jeg stadig andre muligheder, hvis jeg modtager kontant kompensation?

 

Hvis din bolig er omfattet af bilag 1 (rød zone) i kompensationsbekendtgørelsen, har du mulighed for at anmode om frivilligt opkøb efter kompensationsbekendtgørelsens § 4 på et senere tidspunkt.

 

Vælger du senere at anmode om frivilligt opkøb, vil den kompensation, du har modtaget, blive modregnet i overtagelsessummen.

 

Hvilken betydning har det fremover, hvis jeg vælger udbetaling af et fast beløb?

Inden du vælger at sende en ansøgning om udbetaling af et fast beløb, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at du har mulighed for at søge om dækning af omkostninger til konkrete støjisoleringstiltag, inden du tager stilling til, om du ønsker at få udbetalt et fast beløb.

 

Hvis du ikke finder tilbuddet om konkrete støjisoleringstiltag interessant, kan du takke nej, og i stedet søge om udbetaling af et fast beløb.

 

Når du har modtaget udbetaling af et fast beløb, vil du ikke efterfølgende have mulighed for at søge om dækning af konkrete støjisoleringstiltag.

 

Ved udbetaling af et fast beløb gør Ejendomsstyrelsen opmærksom på:

  • At der ikke kan søges om dækning af omkostninger til støjisoleringstiltag på ejendommen efterfølgende, såfremt nuværende eller tidligere ejere på et tidligere tidspunkt har modtaget udbetaling af fast beløb, jf. bekendtgørelsens § 9 stk. 3, og-
  • At udbetalt kompensation efter kapitel 2 (udbetaling af fast beløb) vil blive modregnet i overtagelsestilbud-det ved en eventuel senere ansøgning om opkøb af ejendommen (gælder kun ejendomme, som er omfat-tet af bilag 1), og-
  • At der kun kan udbetales kontant kompensation én gang pr. ejendom, jf. bekendtgørelsens § 5 stk. 2. Nuværende eller fremtidige ejere kan derfor ikke søge om udbetaling af kontant kompensation på et senere tidspunkt.

 

For at søge kompensation skal du som borger indhente dokumentation for ejerskabet af ejendommen, og sende det til Ejendomsstyrelsen via "sikker post".

 

Nedenfor er der vejledning til, hvordan dokumentation indhentes, og hvordan du ansøger om
kompensation.

Huske at gemme dokumentet som en PDF på din egen PC, således at du kan vedhæfte det i mailen til ejendomsstyrelsen.1: Indhent tingbogsattest som dokumentation for ejerskab.

Følg link: www.tinglysning.dk (du skal bruge dit NemID)

  1. Vælg forespørg med log in
  2. Søg på adresse
  3. Vælg adresse
  4. Vælg "Hent PDF"
  5. Gem PDF på din pc – (navngiv: "Tingbogsattest" samt adresse)

Herefter skal du udfylde erklæring om, at ingen af ejerne af ejendommen har anlagt sag mod staten på baggrund af mulige støjgener fra F-35. Erklæringen findes her.

 

Når du har indhentet dokumentation skal du sende det til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

 

2. Udfylde og sende ansøgning(du skal logge ind med dit NemID)

  1. Klik på ansøgningskemaet her
  2. Udfyld og send ansøgningen

 

3: Såfremt boligen ejes af flere ejere, skal alle ejere indgive en fælles ansøgning.

 

Alle ejere, undtaget den, der indsender ansøgningen, skal indsende en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen skal udfyldes, underskrives og sendes via sikker post som beskrevet i punkt 2.

 

Det er vigtigt, at du gemmer erklæringen inden du udfylder den.

 

Hent samtykkeerklæringen vedrørende udbetaling af fast beløb her.

Der er åbent for ansøgninger fra kompensationsbekendtgørelsens ikrafttræden.
Kompensationsforløbet strækker sig over en periode på 10 år med frist for ansøgning 1. juni 2030.

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vurderer, om betingelserne i kompensationsbekendtgørelsen er opfyldt.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan kræve, at ejeren fremkommer med alle relevante oplysninger om boligen. Hvis betingelserne ikke opfyldes, vil ansøgningen blive afvist.

Dette billede beskriver processerne for kontant udbetaling ift. F-35 støjkompensation.

 

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 20.52