Årsrapporten indeholder en kort beretning, en målrapportering, hvori der redegøres for målopfyldelsen i mål- og resultatplanerne, og et finansielt regnskab, hvori der redegøres for styrelsens regnskab i finansåret. Årsrapporterne er udarbejdet efter Økonomistyrelsens vejledninger.

 

Her kan du læse årsrapporter for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse:

Sidst opdateret 6. oktober, 2020 - Kl. 11.46