Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse arbejder sammen med den øvrige del af Forsvarsministeriets koncern for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

 

Ejendomsstyrelsen arbejder med at udmønte den koncernfælles mission og vision via mål under de strategiske pejlemærker, som var bruger- og kundefokus, IT- og cybersikkerhed, omkostningsfokus og internt fokus.

 

Ambitionen er at skabe enkelhed for kunderne i levering og servicering af arbejdspladser, ejendomme og faciliteter samtidig med, at vi optimerer vores leverancer til gavn for såvel brugere som kunder. Vi skal ramme balancen mellem kvalitet og ressourcer, mens vi til stadighed bibeholder fleksibiliteten, hvis der opstår ændringer i de etablissementsmæssige behov.

 

Ejendomsstyrelsen understøtter dermed den koncernfælles mission og vision ved at levere, udvikle og tilpasse de fysiske rammer, som er nødvendige for, at militære enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet kan lykkes med deres centrale samfundsopgave.

 

Fælles mission:

Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

 

Fælles vision:

  • Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over.
  • Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner.
  • Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde.

Med afsæt i mission og vision udarbejdes en ”Mål og resultatplan” for hver styrelse.

 

Mål og resultatplanerne indeholder:

  • Et strategisk målbillede udarbejdet i dialog mellem styrelsen og departementet.
  • Målbilledets nedbrydning til konkrete mål.

Mål og resultatplanen bliver derefter styrende for styrelsernes drift og udvikling og implementeres efter styrelseschefens direktiv.

Sidst opdateret 12. februar, 2024 - Kl. 10.31