Kontraktunderskrivelse på køb af Flyvestation Skalstrup

Flyvestation Skalstrup.

Gennem mange måneder har Ejendomsstyrelsens medarbejdere i Skalstrup knoklet for at istandsætte lokalerne, så Skalstrup igen kan indkvartere og uddanne Forsvarets personel. Opkobling til netværk, nye varmeflader, indkøb af inventar, reetablering af kantine og rengøring er bare en brøkdel af de opgaver, som medarbejderne i Skalstrup i fællesskab har løftet.

”Takket været medarbejdernes stærke samarbejde og fleksibilitet er opgaverne gået slag i slag. Alle har budt utrolig godt ind og har løst opgaver uden for deres normale portefølje,” fortæller Jytte V. Espersen, der tiltrådte som kasernemester og daglig leder på flyvestationen i maj.

 

Løftet i samlet flok

For at få gjort Skalstrup klar til åbningen har det været nødvendigt at trække på ressourcer fra Ejendomsstyrelsens ETAB-partnerelement fra Svanemøllen Kaserne:

 

”Det har krævet en holdindsats ud over det sædvanlige,” fortæller Linda Pedersen, som er leder af ETAB-partnerelementet på Svanemøllen.

 

Det samlede erhvervsareal i Skalstrup er på godt 11.000 m2 og består af en administrationsbygning med mødelokaler og auditorium, gymnastiksal, mindre administrative enheder, 11 værelsesblokke med 12 værelser i hver, et garageanlæg med hegn og befæstet udenomsareal, samt en nyere selvstændig administrations- og lagerbygning.

 

Den øvrige del af det militære område i Skalstrup huser fortsat Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland.

 

Læs mere om tilbagekøbet.