Kontraktunderskrivelse på køb af Flyvestation Skalstrup

 

I forbindelse med et tidligere forsvarsforlig blev dele af Flyvestation Skalstrup ved Roskilde i 2019 frasolgt til Freja, Statens Ejendomsselskab. Den resterende del af det militære område i Skalstrup huser i dag Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland.

 

Det er Ejendomsstyrelsens opgave at tilpasse Forsvarets kapaciteter til de behov, Forsvaret har. Tilbagekøbet af Skalstrup er godkendt i forsvarsforligkredsen, og den fremtidige anvendelse af Flyvestation Skalstrup fastlægges i forhandlingerne om det kommende forlig.

 

Købet omfatter:
Ejendommens grundareal udgør 280.407 m2. Det samlede erhvervsareal på godt 11.000 m2 og består af en administrationsbygning med mødelokaler og auditorium, gymnastiksal, mindre administrative enheder, 11 værelsesblokke med 12 værelser i hver, et garageanlæg med hegn samt en nyere selvstændig administrations- og lagerbygning.

Indledningsvist etableres en kursus- og konferencefacilitet på flyvestationen.