• Hold normalt alle døre og vinduer m.m. lukket i fyringssæsonen og undgå træk.

  • Når du ønsker at lufte ud (ekstra god idé efter madlavning, badning m.m.) gøres det bedst ved at lave kortvarige kraftige udluftninger af 5-10 min varighed.

  • Skru ned for dine radiatorer, mens du lufter ud. Dug indvendig på termoruder er tegn på at der skal luftes mere ud.

  • Undgå for høj luftfugtighed i lejligheden. En fugtmættet luft vil føles koldere end en tør luft ved samme temperatur. Og fugt kan skade boligen. Fugtig luft er dyrere at opvarme end tør luft.

  • Lad være med at tørre tøj på radiatorerne. Det giver for høj fugt i din bolig med risiko for fugtskader.

  • Har du flere radiatorer i samme rum, skal du stille alle på samme temperatur.

  • Hold dørene lukket, hvis du ønsker lavere temperaturer i nogle rum. For eksempel i soveværelse og køkken. Det koster dig minimum 3-5 % mere i energiforbrug, hvis du hæver varmen med 1 grad.

  • Undgå at tildække radiatorer og termostatventiler med gardiner og møbler. En varmemåler på en tildækket radiator vil registrere en meget høj varmeafgivelse uden at den kommer rummet tilgode.

  • Stil ikke møbler helt op af kolde ydervægge, da dette kan give mug på væggene.

  • Tager du væk fra din lejlighed i længere tid, kan du skrue lidt ned for varmen. Du må dog ikke lukke helt, da du er forpligtet til at vedligeholde din lejlighed ved at opvarme den, så der ikke sker fugt og frostskader.
Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 16.22