Her vil du komme igennem til Servicecenterets vagt ved Ejendomsstyrelsen som håndtere dit opkald.

Der rekvireres efterfølgende en håndværker til at udbedre skaden.

Hvis din skade ikke er Akut eller kan vente til følgende dag, kontaktes Boligkontoret ved Servicecenteret på tlf. 728 13300 eller du kan sende en mail til fes-ktp-servicecenter hvis du sender via Internettet bruges  fes-ktp-servicecenter@mil.dk 

 

 

Hvad er en akut skade?

Boligkontoret forstår en akut skade som værende en udbedring, der ikke kan vente til efterfølgende arbejdsdag eksempelvis sprængte vandrør, defekte radiatorer om vinteren etc.

Sagsgang ved opstået skade – skaden besigtiges, der foretages et skøn over reparationens omkostning, dette sendes af det lokale driftsområde til Boligkontoret, der under hensyntagen til områdets samlede økonomi tager stilling til, hvornår skaden kan udbedres.

Sagsbehandlingstiden hos Boligkontoret i disse sager søges holdt til et minimum, hvorfor der normalt kan forventes afgørelse samme dag, som materialet fra dit lokale driftsområde foreligger.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 15.54