Nyboders miljøstation modtager kun affald og genanvendelige materialer fra Administrationssektionens ansvarsområde. På miljøstationen kan afleveres nedenstående affaldstyper (affaldsfraktioner/definition):

Papir
Aviser og ugeblade mm - også telefonbøger efter 1998

Pap
Kun pap, ikke flamingo o.l.

Haveaffald
Planter og andet komposterbart haveaffald undtagen stød og større træstammer

Glas
Al emballageglas
Ikke planglas (vinduesglas), autoruder, vinflasker med bast eller keramiske produkter

Storskrald
Storskrald, alt indbo undtagen køleskabe
Brandbart bygningsaffald, jern og metal samt stød og større træstammer
 
Byggeaffald
Mursten, puds, kattegrus o.l. samt vinduesglad og øvrigt ikke brandbart storskrald

Miljøfarligt affald
Olie, malingsrester, batterier, gift mm skal afleveres til personalet med oplysning om indholdet. Afleveres i forsvarligt lukket emballage

Kviksølvholdige lyskilder
Metalhalogenlamper, kviksølvlamper, højtryksnatriumlamper, neonrør, kompakte lysstoffør og lysstofrør i diverse udformninger

Tøj og sko
Skal afleveres i poser o.l. - hver for sig

Stort el-affald
EDB, TV, større el-artikler o.l. afleveres til personalet

Småt el-affald
Små el-artikler, håndmiksere o.l. afleveres til personalet

Affaldet skal sorteres i ovennævnte fraktioner ved aflæsning. Affaldet skal placeres i henhold til skiltning og efter personalets anvisninger.

Det er ikke tilladt at fjerne genstande fra miljøpladsen.

Ønskes adgang til miljøstationen i bil, skal personalet kontaktes for tilladelse.

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 16.05