Nyboder
Byggeri, service og naturpleje

Vi leverer de fysiske rammer for en god arbejdsdag for de militære operative enheder og andre myndigheder under Forsvarsministeriet.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vi er bygherre på Forsvarsministeriets bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesprojekter på Forsvarets kaserner, flådestationer, flyvestationer, skydebaner og øvelsesterræner.

 

Vi forvalter det udliciterede serviceområde med kantinedrift, rengøring, arealpleje og affaldshåndtering på alle landets tjenestesteder. Ejendomsstyrelsen er desuden retningsanvisende på miljø- og energiområdet for hele Forsvarsministeriets myndighedsområde og varetager naturplejen af Forsvarets terræner.

 

Forsvarsministeriets bygningsmasse omfatter nogle af Danmarks smukkeste, historiske bygningsanlæg såvel som topmoderne energioptimerede faciliteter til mandskab og materiel i nutidens Forsvar.