Nyboder
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vi er bygherre på Forsvarsministeriets bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesprojekter på Forsvarets kaserner, flådestationer, flyvestationer, skydebaner og øvelsesterræner. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

I Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse driver og udvikler vi de fysiske rammer for forsvaret.

 

Vi bygger vi nyt og vedligeholder. Vi står for kantinedrift, ejendomsservice og rengøring på forsvarets lokationer i hele landet. Samtidig plejer og udvikler vi soldaternes øvelsesterræner.

 

Det er også os, der rådgiver og sætter retningen for miljø- og energiområdet for hele Forsvarsministeriets myndighedsområde.