Chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Anders Mærkedahl Pedersen, og Swecos adm. direktør, Dariush Rezai, giver hånd på aftalen.

Chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Anders Mærkedahl Pedersen, og Swecos adm. direktør, Dariush Rezai, giver hånd på aftalen.

Rammeaftalen er et strategisk samarbejde med én bygherrerådgiver – og det er nyt. Ejendomsstyrelsen forventer de kommende år at skulle bygge mere efterhånden som det nuværende forsvarsforlig udmøntes. Derfor har vi behov for at kunne igangsætte bygge- og anlægsprojekter hurtigt og effektivt. Ved at have en gennemgående rådgiver i den indledende fase af et byggeprojekt, opbygger vi en fælles viden og erfaring, der vil optimere byggeriet i Forsvaret. Det strategiske samarbejde skal sikre et tværgående perspektiv i opgaveløsningen og styrke erfaringsopsamlingen.

 

Samarbejdet løber i fire år fra maj 2024.