Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hovedkontor i Hjørring

Til den tekniske gennemgang fremlagde civilingeniør Maren Hostrup, der er faglig leder for Ejendomsstyrelsens Team Jord og Grundvand, hvordan Ejendomsstyrelsen arbejder med PFAS problematikken. Der var ligeledes afsat god tid til at ordførerne kunne stille spørgsmål.

”Vi har set frem til den tekniske gennemgang, fordi det har givet mulighed for at udfolde kompleksiteten i PFAS-problematikken, og hvordan man arbejder med forureninger. Det er mit indtryk, at den tekniske gennemgang gav ordførerne en bedre forståelse af området og vores indsats på området”, fortæller  Anders Mærkedahl Pedersen, chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen.

Du kan se briefingen fra den tekniske gennemgang her:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse-FES_Teknisk_gennemgang_PFAS_2021.11.03-2021.pdf


Du kan også læse en redegørelse for vores indsats her:
Redegørelse om eksisterende sager med fluorholdige stoffer på Forsvarsministeriets arealer pr. 25. oktober 2021-2021.pdf
Bilag 1: FES_Brandøvelsespladser_september 2021_v2.PDF-2021.pdf
Bilag 2: FES - Liste over rapporter med PFAS i DK pr. oktober 2021.PDF-2021.pdf

En global problemstilling, vi tager meget seriøst

”PFAS-forureninger er en global samfundsproblematik, og i Ejendomsstyrelsen tager vi det dybt alvorligt. Når man læser i medierne kan man få det indtryk, at vi skulle have opdaget forureninger for derefter at ignorere dem og lade stå til i årevis. Det er vi trætte af, for vores medarbejdere har arbejdet seriøst og dedikeret med denne problemstilling. Vi har netop opdaget forureningerne, fordi vi i tråd med Forsvarsministeriets strategier på området har screenet Forsvarets arealer for aktiviteter, der kunne give anledning til en PFAS forurening. Efterfølgende har vi undersøgt og moniteret forureninger, hvor der på sigt kan være risiko for drikkevand og overfladevand. I samarbejde med vores rådgivere får vi løbende individuelle vurderinger af de enkelte forureninger og har dialog med tilsynsmyndighederne om eventuelle supplerende tiltag med afsæt i den konkrete vurdering”, fortæller Anders Mærkedahl Pedersen, chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen og fortsætter:

 

”Vi bidrager med vores viden og erfaringer med PFAS-forureninger i både internationale og nationale netværk. Det er også her, vi henter vigtig viden om nye teknologier til f.eks. afværgeforanstaltninger og moniteringer, som vi kan inddrage i dialogen med vores rådgivere og tilsynsmyndighederne”.

 

Læs mere om PFAS-forurening på Forsvarsministeriets arealer og om tilgangen til forureningerne på siden her.