Vi varetager Forsvarets bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesprojekter. Vi har det overordnede ansvar for viceværtsskabet på alle Forsvarets etablissementer, herunder kantinedrift, rengøring, arealpleje og affaldshåndtering.

 

Vi har også ansvaret for drift- og vedligeholdelse af Forsvarets skove og naturarealer, og så er vi ansvarlige for miljø- og energiområdet i Forsvaret.

 

Vi står for køb og salg af Forsvarets ejendomme samt administrationen af Forsvarets ca. 650 lejeboliger.

 

Via lokale driftsområder varetager Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse de praktiske opgaver på kasernerne, flyvestationer og flådestationerne. Brugere og kunder kan altid henvende sig til styrelsen via vores servicecenter og få rådgivning og hjælp.

 

Historie

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse blev oprettet 1. oktober 2014. Den tidligere Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) gik i den forbindelse fra at være en tjeneste under Forsvarskommandoen til at være en styrelse med reference til Forsvarsministeriet. Den nye styrelse har samme ansvarsområde som den tidligere tjeneste. Men imodsætning til tidligere løser vi ikke selv opgaverne, men er i stedet kontaktholder på opgaver, som løses af eksterne leverandører.


En sammensat myndighed

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en sammensat myndighed.

 

Forløberen for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, blev oprettet den 1. januar 2007 som et led i forsvarsforliget 2005-2009.

 

Formålet var at samle driften af Forsvarets etablissementer i én myndighed for på den måde at skabe stordriftsfordele og udnytte ressourcerne bedre.

 

Inden oprettelsen af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste var de enkelte etablissementer selvstændige enheder uden fælles rammeaftaler, retningslinjer og standarder.

 

FBE var ud over etablissementstjenesten ved alle Forsvarets tjenestesteder en fusion af Forsvarets Bygningstjeneste, Forsvarskommandoens Infrastrukturafdeling, Forsvarets Boligforvaltning, stabselementer fra de operative kommandoer samt elementer fra Hjemmeværnets drifts- og etablissementstjeneste

Sidst opdateret 19. februar, 2024 - Kl. 11.40