Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse opfører i 2024 en ny vagtbygning ved Marselisborg Slot.

 

Den nye vagtbygning finansieres delvist af en donation indsamlet af Gardernetværket i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 50-års regeringsjubilæum.

 

Bygningen vil fremover sikre moderne og funktionelle rammer til Den Kongelige Livgarde.

 

Projektet er udviklet og gennemføres i tæt samarbejde mellem Kongehuset, Den Kongelige Livgarde og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Den nye vagtbygnings udformning tager afsæt i konkrete funktionelle behov samt ønsket om, at bygningens arkitektur integreres i Slotshaven. Derfor låner bygningen også væsentlige træk fra de øvrige bygninger i anlægget. Elementer, som det karakteristiske mørke glaserede tag, hvide facader og oxydrøde træværk, binder den nye bygning sammen med de eksisterende bygninger og skaber en helhed til glæde for Kongehuset, Den Kongelige Livgarde og besøgende i Marselisborg Slotshave.