Intern Karrieredag i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.


Der er store muligheder for faglig udvikling og karriereveje internt i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Det styrker tilknytningen til arbejdspladsen, hvis mulighederne er synlige for alle, som har lyst til ændringer i arbejdslivet.

 

Karrieredagen bød på oplæg fra chefen for Ejendomsstyrelsen Anders Mærkedahl Pedersen og to chefer, som selv har taget vejen fra medarbejder til chef i styrelsen.

 

Udvikling betyder ikke nødvendigvis, at alle har lyst til at ende som chefer. Karrierevejene kan gå horisontalt såvel som vertikalt. Man kan udnytte andre af sine kompetencer og øge arbejdsglæden et andet sted i organisationen, som ikke nødvendigvis er på et højere niveau. Eller udfordres af en anden type opgaver, der hvor man er.

 

Efter formiddagens oplæg kunne medarbejdere netværke og cirkulere mellem forskellige stande og tale om emner som projektledelse, byggeledelse, muligheder for akademiske generalister, jura, HR og høre om andre kollegaers karrierevej i styrelsen.

 

Dagen blev afsluttet med et oplæg af fremtidsforsker Jane Hovgad fra FutureFit. Hun pointerede, at flere i fremtiden vil have ønsker om et mere fleksibelt arbejdsliv og individuelle karriereforløb. Livet igennem vil ting som timetal, arbejdstidspunkt, arbejdssted og løn variere efter ønsker og livsfaser. Her er det vigtigt, at man selv gør noget, og går i dialog med sin chef om ønsker og behov.

 

Anders Mærkedahl Pedersen sagde efter arrangementet:

 

”Det har været en virkelig god dag. Jeg er super tilfreds med engagementet og udbyttet. I en stor og kompleks organisation som Ejendomsstyrelsen kan det være svært at skabe en forståelse for karrieremulighederne. Det er vi nødt til at arbejde med, for det kommer ikke af sig selv. Et godt arbejdsliv skabes i fællesskab mellem medarbejder og organisation. Derfor skulle dagen styrke organisationens fælles forståelse for karrieremuligheder og hjælpe den enkelte til overvejelser om -  hvad er det gode arbejdsliv for mig, og hvad vil jeg egentlig?”

 

Intern Karrieredag i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.