Udkast til helhedsplan

Foto: I helhedsplanen spiller nabohensyn en vigtig rolle i overvejelserne om, hvor den tunge trafik skal placeres og om industriområdet med garager og værksteder kan placeres anderledes i fremtiden.

Selvom det er mange år siden, at det fysiske hegn blev fjernet, er det tydeligt, at Aalborg Kaserne tidligere var delt i to. I den ene del holdt Trænregimentet til, mens Dronningens Livregiment holdt til i den anden. I dag har Trænregimentet hele kasernen.

 

Gitte er civilingeniør i arkitektur og design, og hendes opgave er at tegne en samlet plan for Aalborg Kaserne, hvor alle brikker skal passe sammen for at skabe én sammenhængende kaserne. Centralt i dette spil er helhedsplanen, der fungerer som den afgørende spilleplade, der skal skabe et overblik over den ønskede udvikling.

 

Gittes ekspertise i at samle data og informationer er rygraden i hele processen med at forstå den kontekst og de betingelser, der er rammerne for helhedsplanen:

 

”Det er vigtigt for mig at møde folk, der hvor de er. Ved at være til stede bliver jeg klogere på livet på Aalborg Kaserne, og det er essentielt for at skabe en fremtidig helhedsplan, som brugerne også kan se sig selv i”.

 

Ny gangrute og bedre infrastruktur

Selvom hegnet er væk, så fornemmer man stadig, at Aalborg Kaserne er delt op i en nordlig og en sydlig del, men Gitte drømmer om binde delene bedre sammen og skabe en infrastruktur, som understøtter livet på kasernen:

 

”En af visionerne i Helhedsplanen er at gøre det let at bevæge sig rundt på kasernen. For eksempel vil en sammenhængende sti kunne være en løberute og samtidig binde centrale aktiviteter sammen som fx kantine, indkvartering og idrætsfaciliteter,” siger Gitte.

 

Den nordlige og sydlige del har sine egne funktioner og nogle faciliteter er derfor dobbelt. Midt i det hele ligger industriområdet som en kile, hvor de tunge køretøjer holder til:

 

”Et af mine fokusområder er at lave en infrastruktur, som gør, at køretøjerne ikke blander sig for meget med den civile og gående trafik ved kontorområderne. Det kan være ved at lave en ny indgangsvej, som tvinger lastbilerne til at bruge bagporten i stedet for hovedvagten,” fortæller Gitte.

 

Tæt samarbejde på alle niveauer

Gitte har været ansat siden september sidste år, og det er hende, der styrer helhedsplanens udformning. Hendes indsigt i kasernens funktioner og forskellige brugsmønstre er afgørende for at forstå, hvordan hver enkelt brik skal organiseres, før hun nøjagtigt placerer den på spillepladen:

 

”Jeg fungerer som en slags mægler mellem ambitioner og virkelighed. Derfor går størstedelen af min arbejdsdag med at være i dialog med forskellige interessenter på mange forskellige niveauer,” siger Gitte.

 

Trænregimentet er den største bruger af kasernen og kommer med inputs og ønsker til kasernens fremtid. I sidste ende er det dog Forsvarskommandoen og politikkerne, der definerer de endelige spillebrikker, som Gitte placerer, så de opnår det fulde potentiale og samtidig tager hensyn til lokalplaner, miljøbestemmelser og meget mere.

 

Helhedsplanen er dog ikke et statisk dokument, men udvikler sig i takt med ændrede behov og omstændigheder. På samme måde har det nuværende forligsarbejde stort betydning for, hvad der bliver prioriteret:

 

”Planen er et øjebliksbillede, hvor der hele tiden kommer nye brikker til. Det er vigtigt, at vi genbesøger den og opretholder en dialog med alle interessenter, så vi sikrer, at helhedsplanen forbliver relevant”.

 

Vejviser for bygge- og anlægsprojekter

Helhedsplanen er ikke blot et stykke papir, men fungerer også som en vejviser, der kan guide projektlederne i Bygge- og Anlægsafdelingen, når der skal sættes byggeri i gang på Aalborg Kaserne. Når nye projekter sættes i gang, skal byggerierne gerne placeres i overensstemmelse med den gældende helhedsplan for kasernen:

 

”Helhedsplanen skal gøre det nemmere for projektlederen at forstå den kontekst, det pågældende byggeri indgår i,” siger Gitte og understreger, at det for hende giver stor mening at lave helhedsplaner, hvor vi tænker langsigtet og tværfagligt, da den også synliggør de udfordringer og risici, der kan være i forhold til fremtidige byggerier eller udvidelser:

 

”På den måde kan vi feje så mange forhindringer som muligt af vejen, inden vi sætter nye projektet i gang,” siger Gitte.

 

 

Bjørn og Gitte

Foto: Bjørn er fungerende EP-chef på Aalborg Kaserne og står for det daglige vedligehold af kasernen. Han kender brugernes behov og har et tæt samarbejde med Gitte: ”Når jeg har et overblik over kasernen, er det nemmere at holde den ved lige. Helhedsplanen skaber et godt overblik, og det gør det nemmere for mig at prioritere mit arbejde.”

 

Vaskeplads

Foto: Ved vaskepladsen holder den tunge trafik til. Det er her, køretøjerne bliver vasket og tanket. Vaskepladsen er placeret i hjertet af kasernen, og det ødelægger den omkringliggende belægning. Der er blandt andet derfor ønske om at styre trafikken anderledes ind gennem Aalborg Kaserne.

 

Indkvartering

Foto: I de røde bygninger (kaldet redekam) i den nordlige del af kasernen bor de værnepligtige. På nuværende tidspunkt sover der 10-12 personer på hver stue.

 

Forhindringsbane

Foto: Kasernes forhindringsbane er placeret blandt kontorbygninger i den nordlige del. Et samlet opholds- og idrætsområde kunne skabe mere sammenhæng på karsenen.

 

Kort over Aalborg Kaserne

Foto: Gitte viser den nuværende plantegning over Aalborg Kaserne.