Garagebyggeri i Oksbøl

Det seneste byggeprojekt på kasernen i denne omgang har omfattet byggeriet af to standardgarager med mandskabsfaciliteter, en ekstra mandskabsfacilitet til bygning 107 og en stor parkeringsplads og toiletbygning.

 

Vejen til færdiggørelsen af projektet blev besværliggjort af en hovedentreprenørs konkurs undervejs i byggeriet. Heldigvis lykkedes det at komme i mål med kun syv måneders forsinkelse ved hjælp af en ny aftale med KG Hansen & Sønner A/S, som overtog hovedentreprisen.

 

Velkomst ved chefen for Ejendomsstyrelsen

I sin velkomst til de fremmødte mindedes generalmajor Anders Mærkedahl Pedersen sin tid som chef for en panserinfanteribataljon. Med gamle og uopvarmede bygninger var forholdene ganske anderledes dengang. Ikke alt var bedre i gamle dage.

 

I 2015 igangsatte man projekt ’Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter’, hvor der bygges nye garager og mandskabsfaciliteter på mange af landets hærkaserner. Projektet er den største investering i arbejdsmiljø og garagering i Hærens historie.

 

Før Anders Mærkedahl gav ordet og bygningen videre til hærchefen, takkede han alle byggeriets mange involverede. Foruden Ejendomsstyrelsens projektgruppe med Jesper Yde Thomas som projektleder og Christian Enemark som projektchef, blev også det gode samarbejde med Hærkommandoen, Artilleriregimentet og Ejendomsstyrelsens lokale driftsenhed EP Oksbøl fremhævet. Det samme gjorde de mange rådgivere, entreprenøren, underentreprenører, leverandører og håndværkere, som har stået for det hårde og flotte arbejde både inde og udvendigt.

 

Både hærchef generalmajor Gunner Arpe og regimentschefen i Oksbøl Michael A. Villumsen takkede for endnu et garageanlæg i rækken. Borgmester Mads Sørensen fra Varde Kommune afsluttede talerækken:

 

”Oksbøl Kaserne er en værdifuld del af Varde Kommune. Vi glæder os over, at det nye byggeri styrker Forsvarets tilstedeværelse i området. Vi møder soldaterne i bybilledet. Alle i civilsamfundet kender en tjenstgørende soldat, en veteran eller en pårørende.”

 

Efter talerne blev der budt på sodavand og sandwich til de fremmødte, hvorefter interesserede kunne komme med på rundvisning i den nye bygning. Undervejs blev der fortalt om, hvordan standardbyggeriet løbende justeres undervejs i lyset af erfaringerne fra de garager og mandskabsfaciliteter, som allerede er taget i brug.

 

Projekt Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter

Det samlede projekt er den største investering i arbejdsmiljø og garagering i Hærens historie, og består af 32 byggeanlægsprojekter fordelt på otte kaserner i hele landet. Dermed er projektet et af de største byggeanlægsprojekter i Hæren nogensinde – og det primære formål har været at forbedre arbejdsvilkårene for de soldater, der skal vedligeholde køretøjerne, samt sikre moderne faciliteter til opbevaring af hærens store tunge køretøjer. Samtidig etableres forbedrede faciliteter til opbevaring af enhedsmateriel og personlig udrustning, samt bade- og omklædningsfaciliteter til Hærens professionelle enheder.

 

Byggeriet opføres som standardiseret modulbyggeri med flere funktionsmuligheder. Det holder udgiften nede, men giver også andre fordele. Bygningen kan indrettes til garager til forskellige køretøjer, men fungerer også som værksted, hvor dette er behovet. I sin levetid er det enkelt at ændre bygningens funktion, hvis behovene ændres. De mange ensartede bygninger gør det også nemt at flytte materiel og mandskab rundt mellem kasernerne.

Borgmester i Varde kommune Mads Sørensen og Chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Anders Mærkedahl Pedersen.

Anders Mærkedahl Pedersen, Chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Mads Sørensen, Borgmester i Varde kommune.

 

Øverst til venstre hærchef generalmajor Gunner ArpeHærchef generalmajor Gunner Arpe.

 

Chef for Artilleriregimentet oberst Michael A. Villumsen

Chef for Artilleriregimentet oberst Michael A. Villumsen.