Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hovedkontor i Hjørring

Mål- og resultatplan for 2023 er nu offentliggjort. Du kan læse alle publikationer her.

Hvad er en mål- og resultatplan?
Mål- og resultatplanen er en aftale mellem departement og styrelse om, hvilke prioriterede faglige mål der skal indfries det kommende år. Mål- og resultatplanen er et kort og fokuseret dokument, som kobler den koncernfælles mission og vision med styrelsens strategiske målbillede og styrelsens mål, og består af et strategisk målbillede, konkrete mål og opfølgning. Det strategiske målbillede har et flerårigt, strategisk sigte og afspejler den politiske målsætning. Af det strategiske målbillede fremgår kort og præcist, hvad styrelsen vil opnå på længere sigt. Styrelsen udarbejder 5-10 mål, som relaterer sig til styrelsens kerneopgaver, og som samtidig understøtter indfrielsen af det strategiske målbillede for det pågældende år. Styrelsens arbejde med de konkrete mål i mål- og resultatplanen følges løbende, ligesom der ved årets afslutning følges op på samme i årsrapporten.

Hvem laver en mål- og resultatplan?
Alle styrelser under Forsvarsministeriet udarbejder årligt en mål- og resultatplan. Arbejdet med mål- og resultatplanen er forankret på toplederniveau. For at styrelsen kan levere de ønskede resultater, er det vigtigt, at mål- og resultatplanen og den strategiske retning heri også forankres hos styrelsens medarbejdere.

Mål- og resultatplanen påtegnes af departementschefen og styrelsesdirektøren.