Oversigtsplan over MHMM på Almegårds Kaserne
PL Entreprise A/S har ved den afholdte licitation afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, med bedste forhold mellem pris og kvalitet. Projektet afventer fortsat bevilling, hvorfor projektets opstart afventer dette. Udbuddet er på forhånd betinget af, at bevillingen tildeles.

 

Projektet omfatter tre ens bygninger, der hver indeholder garager, pudsestuer, undervisningslokaler, depoter, omklædnings- og badefaciliteter. Derudover etableres en ny miljøplads, da den eksisterende ligger i vejen for byggefeltet.

 

Bygningerne er et led i projektet Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter.