Ejendomsstyrelsen - hovedindgang i Hjørring

Ejendomsstyrelsen har af egen drift foretaget PFAS-undersøgelser på Flyvestation Skrydstrup siden 2014, og det arbejde agter vi at fortsætte med. Ejendomsstyrelsen har ind til videre foretaget 13 PFAS-undersøgelser på flyvestationen. Der har været løbende dialog med Haderslev Kommune om resultaterne af de frivillige undersøgelser.

De frivillige undersøgelser fortsætter
Ejendomsstyrelsen oplever et godt samarbejde med Haderslev Kommune, der er tilsynsmyndighed på miljøområdet, og det fortsætter, selvom vi i øjeblikket er ved at få det aktuelle påbud prøvet ved en uvildig instans. I efteråret 2022 udførte vi endnu en frivillig PFAS-undersøgelse på Flyvestation Skrydstrup efter aftale med kommunen, og Ejendomsstyrelsen og Haderslev Kommune planlægger at mødes i løbet af foråret 2023 for at drøfte Ejendomsstyrelsens næste frivillige undersøgelser.

 

Det aktuelle påbud
Ejendomsstyrelsen anfægter ikke, at der er en forurening, eller at det er en forurening, der stammer fra Forsvarets træningsaktiviteter på Flyvestation Skrydstrups brandøvelsespladser. Vi ønsker at efterleve påbud fra kommunerne og medvirke til såvel undersøgelser som oprensning af PFAS-forurening. I dette tilfælde er Ejendomsstyrelsen dog af den opfattelse, at påbuddet indeholder tekniske og juridiske problemstillinger, som styrelsen ønsker, at Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer.

 

Vurdering ved uvildig instans
Det er væsentligt, at de særlige udfordringer med PFAS også tænkes ind i det retslige område, og at der etableres et solidt juridisk grundlag for behandling af påbudssager ude i kommunerne. Ejendomsstyrelsen har derfor ønsket klagenævnets vurdering af det modtagne påbud. Ejendomsstyrelsen forventer, at klagenævnets afgørelse vil afklare en række tvivlsspørgsmål og medvirke til, at fremtidige påbud til ikke bare Forsvaret men også til private virksomheder eller borgere, der har anvendt PFAS-holdige produkter, sker på et solidt juridisk grundlag.

 

Sådan arbejder Ejendomsstyrelsen med PFAS forureninger
Ejendomsstyrelsen udfører frivillige undersøgelser af PFAS-forureninger på Forsvarets arealer og foretager i samarbejde med uvildige rådgivere og tilsynsmyndigheder individuelle risikovurderinger af den enkelte forurening.

Ejendomsstyrelsen har gennemført 200 frivillige undersøgelser på landsplan.

Samtidig søger og deler Ejendomsstyrelsen viden og erfaringer i nationale og internationale faglige fora med henblik på at være en del af de nationale og internationale løsninger, der er behov for på PFAS-området.

Læs mere om Ejendomsstyrelsens arbejde med PFAS-forureninger på Forsvarets arealer her