Sverigetur til Fortifikationsverket

 

Turen gik til Fortifikationsverket i Karlskrona og Panserinfanteriregimentet i Revinge for at kigge nærmere på, hvordan det svenske forsvar administrerer og driver sine etablissementer. Fortifikationsverket er Sveriges svar på Ejendomsstyrelse.

 

Turen var med henblik på at skabe kontakt og videnudveksling imellem de to landes medarbejdere, som vil styrke Ejendomsstyrelsens opgaveløsning i fremtiden. Emnerne på turen var forretningsmodeller, nybyggeri, renovering og vedligeholdsprojekter.

 

Indledningsvist blev gæsterne fra Ejendomsstyrelsen på den første dag introduceret til Fortifikationsverkets opgaveløsning. Her blev forretningsmodeller fra de to repræsenterede lande gennemgået og sammenlignet. Herefter blev der rundvist på ”Najaden”. Najaden er en gammel historisk bygning, som lige nu gennemgår en gennemgribende renovering fra kælder til kvist for et trecifret millionbeløb.

 

Turens anden dag stod på besøg på Kungsholm Fort, som er en fredet fæstning. Størrelsesmæssigt minder fæstningen meget om Kastellet men har fuld bemanding af værnepligtige, som gennemfører deres basisuddannelse på fortet. De værnepligtige bor i voldene og har uddannelse og træning på øen. Der blev givet eksempler på gode løsninger med midlertidige faciliteter til at understøtte en løbende renovering. Ligeledes blev deres processer vedrørende vedligehold af fredede bygninger gennemgået.

Senere på dagen besøgte gæsterne fra Ejendomsstyrelsen flådestationen. Her blev der besigtiget faciliteter og ”særlige” installationer, herunder en dykkerskole og kajanlæg til forskellige typer af skibe. På denne rundvisning fik gæsterne også en snak om standardiseret tilgang til byggeri, da Fortifikationsverket arbejder med et standardkatalog for byggerier, hvor man kan ”plukke” de bygninger man skal bruge til behov.

 

Den sidste dag på udvekslingsbesøget bød på besøg ved Panserinfanteriregiment. Her fik gæsterne fra Ejendomsstyrelsen først en rundvisning i en standardgarage, som rummede flere formål. Den ene del af garagen var ombygget til en fleksibel værkstedsgarage, med mulighed for at tage op til fire kampvogne ind og reparere dem samtidigt samt uddanne mekanikere sideløbende. Den anden del af anlægget kunne rumme 16 pansrede køretøjer. Herfra foregik uddannelse af besætninger.

 

Chefernes besøg blev afsluttet med en rundvisning af en ny bygning, som havde været i brug i et par måneder. I denne bygning var alt indbygget til uddannelse af to kompagnier værnepligtige. I bygningen var der ligeledes indkvartering til de værnepligtige, våbenkammer, tørrestuer, undervisningslokaler, opholdsrum til værnepligtige, kontorer samt bad og omklædning.