F-35 letter fra landingsbane

Danmarks nye F-35 kampfly, der får base i Skrydstrup, har en anden type motor end de nuværende F-16 kampfly. Det kan have betydning for, hvordan man vil opleve lydpåvirkningerne fra Flyvestation Skrydstrup efter de nye flys ankomst.

 

Lavfrekvent støj, infralyd og lydskabte vibrationer fra fly har haft fokus i en række af de indkomne høringssvar til miljøkonsekvensvurderingen for ændringen af Flyvestation Skrydstrup.

 

Derudover er litteraturundersøgelsen udarbejdet som led i aftalen om kompensation for F-35 flystøj fra Flyvestation Skrydstrup, hvor det blandt andet fremgår, at: ”Endvidere vil Forsvarsministeriet afdække omfang af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fra F-35 kampflyene.”

 

Formålet med denne yderligere litteraturundersøgelse er at samle op på den eksisterende viden vedrørende lavfrekvent støj, infralyd og lydskabte vibrationer fra fly, herunder give et overblik over, hvad der findes af viden generelt og sat i relation til lavfrekvent støj, infralyd og lydskabte vibrationer fra fly, der kan forekomme i naboområder til flyaktiviteter.

 

Litteraturundersøgelsen er udført af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses rådgiver FORCE Technology, der i øvrigt er Miljøstyrelsens referencelaboratorium.

 

Litteraturundersøgelsen vil indgå som en del af baggrundsmaterialet for de kommende sundhedsundersøgelser af børns indlæringsevne og sundhed samt flystøjens påvirkning af produktionsdyr, som ligeledes gennemføres som led kompensationsaftalen. Sundhedsundersøgelserne forventes at have en længere tidshorisont, da de knytter sig til, at F-35 kampflyet er fuldt implementeret på Flyvestation Skrydstrup.