Undersøgelse i Arktis

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse afholder den 27. oktober 2022 en opfølgende konference om oprensning af olieforurenet jord i arktisk klima på Frederiksberg Slot i København. Konferencen ”Conference on Remediation of Oil Polluted Soil in the Arctic” blev sidst afholdt i 2018, hvor Ejendomsstyrelsen også var vært.

 

Formålet med dette års konference er blandt andet at få fulgt op på de erfaringer, der er gjort siden konferencen i 2018, særligt i relation til de indsatser, der i en årrække har været igangsat af Forsvarsministeriet ved Mestersvig på østkysten i Grønland og det omfattende arbejde, der siden 2018 er gennemført frem mod en masterplan for håndtering af olieforureningen på Station Grønnedal på Grønlands vestkyst.

 

Desuden vil en række udenlandske eksperter dele deres erfaringer med håndtering af olieforureninger i arktiske områder og perspektiver for nye metoder.

 

Der vil være deltagelse fra dansk, grønlandsk og international side fra såvel offentlige som private institutioner, som vil præsentere og drøfte den aktuelle viden og de nyeste teknikker, der er relevante for oprensning af olieforurenet jord i arktisk klima.

 

Den viden, der præsenteres og udveksles på konferencen, vil vi anvende i det fortsatte arbejde med at vælge de bedste og mest bæredygtige løsninger for oprensning af olieforureninger på Forsvarets faciliteter i Arktis. En viden og erfaringer, der også stilles til rådighed for andre myndigheder og lande. 

 

Programmet for konferencen kan ses på dette link.

 

For yderligere informationer om konferencen kan rettes henvendelse til kommunikationskonsulent i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Martin Særmark-Thomsen på fes-le07@mil.dk eller telefon 5084 9233.