Multibygning_2021

 

Udbuddet omfatter blandt andet etablering af en multibygning og en værkstedsbygning til reparation af alle typer køretøjer ved Forsvaret.


Multibygning med grønne tiltag

Til Militærpolitiet opføres en multibygning. Multibygningen består af en kontordel, en opvarmet garage med 12 standpladser og en mandskabsfacilitet med bad -og omklædning.

 

Den moderne og tidssvarende bygning skal binde Militærpolitiets nuværende undervisnings- og garagefaciliteter sammen med administrative faciliteter.

 

Byggeriet er konstrueret med en tæt og optimeret bygningskrop for at sænke ressource- og energiforbrug.


Fokus er på bæredygtige materialer med lav afgasning, og der er valgt løsninger, som vil medføre lav drift og vedligeholdelse. Den særlige terrændæksisolering medfører en 85% besparelse på isolering og dermed en stor CO2 besparelse i produktionen.


I trapperum er valgt genbrugsbeton til trapperne. Der anlægges tagterrasse på bygningen med grønt tag og beplantning og facaderne begrønnes. De tilstødende arealer tilplantes med naturlig beplantning.


Værksted til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Værkstedet til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste opføres med 14 standpladser til reparation af alle typer køretøjer ved Forsvaret. Udover autoværksted etableres der dækværksted, EMEK og VMEK faciliteter med lagerpladser m.m.

 

På bygningens overetage etableres administrationsområde samt bad- og omklædningsfaciliteter til enhedens personel. Byggeriet opføres efter samme standarder som MHMM projekterne og Multibygningen.


Der vil være fokus på arbejdsmiljø, energioptimering og reduktion af vedligeholdelseskrævende konstruktioner.


Byggeriet af de to bygninger på Aalborg Kaserner forventes afsluttet foråret 2023.