Ejendomsstyrelsen - hovedindgang i Hjørring

 

Ejendomsstyrelsen og ISS er enige om vilkårene for at bringe kontrakten om levering af facility management-ydelser til Forsvaret til ophør. En ophørsaftale forventes underskrevet om 10 dage efter en obligatorisk standstill-periode. Forhandlingerne om ophør af kontrakten er ført efter en grundig vurdering af juridiske og økonomiske samt praktiske forhold vedrørende driften.

 

Et kontraktophør betyder, at Ejendomsstyrelsen over det kommende år overtager kontraktens serviceområder. ISS medarbejdere på Forsvarets kontrakt får et tilbud om virksomhedsoverdragelse til Ejendomsstyrelsen. Som en del af vilkårene i ophørsaftalen vil ISS betale Forsvaret en kompensation.

 

“Vi har haft et konstruktivt forhandlingsforløb, og jeg er meget tilfreds med, at vi nu er enige om vilkårene for en aftale, begge parter kan være tilfredse med, og som samtidig sikrer driften af Forsvarets etablissementer i overgangsperioden. Det har været et vigtigt parameter for os i forhandlingerne”, udtaler generalmajor Anders Mærkedahl Pedersen, chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og fortsætter: ”Med vilkårene for et kontraktophør på plads, kan vi se fremad og tilpasse konceptet for etablissementsdrift i Forsvaret”.

 

Ejendomsstyrelsen har udarbejdet en model for den fremtidige opgaveløsning, hvor et væsentligt kriterium er, at etablissementsopgaver tæt knyttet på Forsvarets kerneforretning hjemtages og fremover varetages af medarbejdere ved Ejendomsstyrelsen.

 

Da kontrakten blev indgået i 2017 blev den præsenteret som et innovativt koncept. Ejendomsstyrelsen og ISS valgte at tegne en partnerskabskontrakt, hvor der er indlagt en række mekanismer, der skal sikre en fælles interesse i at finde optimeringer og nye løsninger. Ambitionen var, at serviceniveauet skulle være nogenlunde uændret, samtidig med, at udgifterne til opgaveløsningen blev bragt ned. I kontraktens levetid har det imidlertid vist sig, at disse optimeringer og innovative løsninger er vanskelige at implementere.  

 

Begge parter har i hele kontraktens levetid afsøgt muligheder for at afhjælpe situationen. Desværre har de mange initiativer ikke haft tilstrækkelig effekt, og derfor bringes kontrakten nu til ophør.


Baggrund

Partnerskabsaftalen blev indgået i 2017 med opstart 1. februar 2018 og løber frem til 31. januar 2024 med mulighed for forlængelse. Kontrakten dækker alle Forsvarsministeriets etablissementer i Danmark.


Kontrakten omfatter ni serviceområder:

A: Rengøring

B: Forplejning

C: Arealpleje

D: Affaldshåndtering

E: Bygninger, Bygværk og Belægninger

F: Tekniske installationer

G: Intern service

H: Skyde- og øvelsesområder

I: Brandberedskab