Ditte Lyngkær Pedersen_Aalborg_023_Photo by David Stjernholm

Foto: David Stjernholm.  Gavlmaleriet Altid med vilje, hvor du ser tegn hentet fra troppetegnslinealen, men også symboler knyttet til korpsene fx ørnen for  Jægerkorpset, hajen for Frømandskorpset og slæden for Siriuspatruljen.

Kunstner Ditte Lyngkær Pedersen har skabt to værker: gavlmaleriet ’Altid med Vilje’ og installationen med titlen ’Peaceful Moments’ i indgangslusen til en af bygningerne på Flyvestation Aalborg. Værkerne er blevet til efter samtaler med soldater og tidligere soldater ved Jægerkorpset, Frømandskorpset og Siriuspatruljen.

 

Kunstnerens intention med værkerne er at fremhæve den kulturelle ballast i korpsene og bringe historie ind i den nye bygning - og samtidig bidrage med farver, sanselighed og poesi.

 

Jeg er fascineret af det spændingsfelt, en elitesoldat opererer i, hvor man svinger mellem højintensitet og lavintensitet. Den store kontrast mellem fredfyldte og meget voldsomme oplevelser sætter en helt særlig livsbekræftende tone. Mit mål er at bringe denne tone ind i SOKOM, så medarbejdere og besøgende finder inspiration og forståelse i mødet med dette spændingsfelt gennem kunsten.

 

Altid med vilje

Maleriet tager udgangspunkt i en forstørrelse af troppetegnslinealen [red. troppetegn er symboler, der signalerer militære bevægelser, manøvrer og placeringer på kort]. Det er malet i en blå rolig farve, som matcher farvevalget i værket i slusen.

 

Kunst i SOKOM

 

"I Frømandskorpset taler man om ’styrke igennem stærk planlægning’. Dette værk spejler organisationens opgaver og forholdet mellem planlægning og improvisation. En god plan er nødvendig, men i sidste ende er det menneskets fleksibilitet og vilje samt naturens vilkår, som er afgørende", fortæller Ditte Lyngkær Pedersen og fortsætter: "Jeg synes, ankomsten til SOKOM bliver mere interessant, når udsmykningen starter udenfor. Når man kører forbi, vil den indviede se genkendelige tegn fra operationsplaner. Gæsten ser et abstrakt maleri, som måske signalerer et hemmeligt sprog fra en kultur, der er svær at afkode."

 

Peaceful Moments

I indgangsslusen til bygningen ses installationen Peaceful Moments.

 

Kunst i SOKOM

 

Kunst i SOKOM

Fotos: David Stjernholm.

 

”I slusen står tiden pludselig stille, man venter på at komme ind eller ud, denne pause indbyder til et øjeblik af eftertænksomhed. Et udvalg af fotografier og genstande fra vigtige øjeblikke fortolkes i cyanotopi [red. en gammel fotografisk teknik, som også kaldes blåtryk] og sandblæsning på glas. Til glasværkerne har jeg designet en stålramme, som minder om et modelbygger-samlesæt, og tanken er, at det skal signalere - her bygger vi specialiserede soldater og operationer!”, fortæller Ditte Lyngkær Pedersen om værket, hvor hun også har stræbt efter at fremhæve fornemmelsen for sne, land, luft og vand, som er kernemiljøerne i specialstyrkerne.

 

De daglige brugeres oplevelse af kunstværkerne

Major Stig G. Jungersen, chef for J7- Uddannelseselementet ved Specialoperationskommandoen, har deltaget i det lokale kunstudvalg, der blev nedsat i forbindelse med tilblivelsen af de to kunstværker. Kunstudvalget udvalgte et skitseforslag blandt flere præsenteret, de ønskede der skulle arbejdes videre med.

 

Stig er godt tilfreds med resultatet:

Når jeg ser de færdige værker, synes jeg Ditte på baggrund af sine interviews med operatørerne m.fl., på en fin måde får udtrykt den ånd og professionalisme, der hersker ved Jægerkorpset, Frømandskorpset, Siriuspatruljen samt staben ved Specialoperationskommandoen.

 

For kunstudvalget var det som udgangspunkt ikke forventningen, at kunstværkerne i bygningen skulle afspejle brugerne direkte. ”Men jeg tror, at den genkendelighed, der er tænkt ind værkerne, har gjort det lettere for os at relatere til dem.”

 

Stigs favorit er værket i indgangsslusen:

 

Jeg kan godt lide øjebliksbillederne, såvel som måden de er opsat på. Det minder om et samlesæt til for eksempel modelfly eller biler – altså før man brækker delene fra hinanden. 

 

Den blå gavlvæg er blevet et kendemærke for SOKOM. ”Det blå gavl er meget iøjnefaldende og nem for os at afkode. Jeg kan være mere i tvivl om, hvad den uindviede ser. Men jeg synes, at det er meget fint, at der er sat en planche op, der forklarer symbolerne og på den måde er med til at formidle kunstværket”

 

Om Kunstneren

Ditte Lyngkær Pedersen er uddannet billedkunstner fra Malmö Kunstakademi i 2004. Efter flere år i Malmö, Berlin og New York bor og arbejder hun som billedkunstner, underviser, udstillingskurator og kunstrådgiver i Aarhus. Hun arbejder konceptuelt og tematisk med kunst i forskellige materialer, så som cyanotopi, fotografi, skulptur, installation og tekstbaserede kunstværker. Hun er optaget af besjælede ting og medmenneskelige fortællinger.

 

Ditte Pedersen, Kunstner.

Foto: Marie Markman. Kunstner Ditte Lyngkær Pedersen foran værket Altid med vilje.