Ejendomsstyrelsen - hovedindgang i Hjørring

 

Henset til et øget aktivitetsniveau på operative og tjenestelige aktiviteter for 2. halvår 2021, sker genåbningen i tre trin, foruden den gradvise åbning af udendørsaktiviteter, der allerede er implementeret.

 

Der forventes fortsat en sagsbehandlingstid på 4 uger, hvorfor forespørgsler med kortere varsel vil blive afvist.

 

Al udleje af privat eller ekstern karakter skal ske via henvendelse til FES Servicecenter, der sikre den rette proces for prisberegning og udarbejdelse af kontrakt. Tjenestestedschefen bliver kontaktet lokalt og skal godkende at eksterne og private, uden medarbejdernummer, opholder sig på militært område.

 

Dato for genåbning Faciliteter til genåbning
marts 2021 Skydeøvelsesområdet genåbner for foreningsliv
april 2021 Idrætsfaciliteter, samt Traditionsbærende aktiviteter
august 2021 Lokalefaciliteter til private og eksterne arrangementer på ETAB beliggende i Jylland og Bornholm. Endvidere indkvarteringsfaciliteter til eksterne og private arrangementer i Jylland, samt Bornholm.
1.   oktober 2021 Lokalefaciliteter til private og eksterne arrangementer på ETAB beliggende på Sjælland på alle hverdage.Indkvarteringsfaciliteter til private og eksterne arrangementer på ETAB beliggende på Sjælland på alle hverdage
1.   januar 2022 Fuld genåbning af lokale og indkvarteringsfaciliteter til private og eksterne arrangementer på ETAB beliggende på Sjælland