Oksbøl garagebyggeri 2021

 

Hver garage indeholder 16 standpladser. Mandskabsfaciliteterne indeholder briefinglokaler, pudsestuer, depoter og bade- og omklædningsfaciliteter til 175 personer. Derudover etableres en ny parkeringsplads samt en toiletbygning til gæstende enheder. I alt er bygges der over 8.000 kvadratmeter garager og mandskabsfaciliteter, og der etableres ca. 25.000 kvadratmeter udendørsareal.

”Vi ser frem til at komme i gang med byggeriet på Oksbøl Kaserne, som vil skabe et væsentligt løft for kasernen og Danske Artilleriregiment. Byggepladsen forventes etableret fra august 2021", fortæller Christian Enemark, projektchef ved Ejendomsstyrelsen.

De nye faciliteter forventes at være klar til overdragelse til de fremtidige brugere fra november 2022 for den første bygning, også afleveres de løbende med en mindre forskydning mellem de enkelte bygninger, så den sidste er overdraget i april 2023.

 

Den største investering i arbejdsmiljø og garagering i Hærens historie

Byggeriet er en del af projekt Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter. Projektets fase II og III består af 32 byggeanlægsprojekter fordelt på otte tjenestesteder i hele landet, som opføres i de kommende år. Projektet er et af de største byggeanlægsprojekter i Hæren nogensinde – og det primære formål har været at forbedre arbejdsvilkårene for de soldater, der skal vedligeholde køretøjerne, samt sikre moderne faciliteter til opbevaring af hærens store tunge køretøjer. Samtidig etableres forbedrede faciliteter til opbevaring af enhedsmateriel og personlig udrustning, samt bade- og omklædningsfaciliteter til Hærens professionelle enheder.