Ejendomsstyrelsen - hovedindgang i Hjørring

Da kontrakten blev indgået i 2017 blev den præsenteret som et innovativt koncept. Ejendomsstyrelsen og ISS valgte at tegne en partnerskabskontrakt, hvor der er indlagt en række mekanismer, der skal sikre en fælles interesse i at finde optimeringer og nye løsninger. Ambitionen var, at serviceniveauet skulle være nogenlunde uændret, samtidig med, at udgifterne til opgaveløsningen blev bragt ned. I kontraktens levetid har det imidlertid vist sig, at disse optimeringer og innovative løsninger er vanskelige at implementere.

 

Begge parter har i hele kontraktens levetid afsøgt muligheder for at afhjælpe situationen. Desværre har de mange initiativer ikke haft tilstrækkelig effekt, og derfor forhandler man nu om et muligt ophør af kontrakten.Mens forhandlingerne pågår, er der fortsat fokus på at skabe en tilfredsstillende drift og leverancer fra ISS på etablissementerne frem til, at vi eventuelt har en ny løsning på plads. Dette sker fortsat i samarbejde med ISS.

 

BAGGRUND

Partnerskabsaftalen blev indgået i 2017 med opstart 1. februar 2018 og løber frem til 31. januar 2024 med mulighed for forlængelse. Kontrakten dækker alle Forsvarsministeriets etablissementer i Danmark.

Kontrakten omfatter ni serviceområder:

  • A: Rengøring
  • B: Forplejning
  • C: Arealpleje
  • D: Affaldshåndtering
  • E: Bygninger, Bygværk og Belægninger
  • F: Tekniske installationer
  • G: Intern service
  • H: Skyde- og øvelsesområder
  • I: Brandberedskab