Byggeri - garage

Tyréns A/S' svenske moderselskab Tyréns AB har kontrakt med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om totalrådgivning på fase 2 og 3 på projektet ”Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter”, (MHMM), og anvender Tyréns A/S' medarbejdere og underleverandører til denne opgave.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse arbejder hårdt på at klarlægge de umiddelbare og langsigtede påvirkninger af konkursen og på at finde hurtige løsninger på, hvordan byggerierne kan tilsikres den nødvendige rådgivning samt dermed holde disse vigtige byggerier kørende og minimere påvirkninger af MHMM fase 2 og 3 som helhed.

Fokus er samtidig at holde projekterne kørende så længe som muligt på sikker og forsvarlig vis, så risikoen for forsinkelser minimeres mest muligt.Forsvarsministeriets Ejendomsstyrels har ikke yderligere kommentarer til konkursbehandlingen.