Covid-19

For et år siden blev alle Ejendomsstyrelsens medarbejdere, der ikke havde kritiske funktioner, der krævede tilstedeværelse på arbejdspladserne, sendt hjem for at arbejde som følge af COVID-19.Ingen vidste, hvornår de kunne vente tilbage til arbejdspladserne, og ingen vidste, hvordan det ville gå med opgaveløsningen.

 

Det ved vi nu.

 

Vi har kunnet opretholde de projekter vi havde igangsat og igangsætte de planlagte. Og ikke nok med det. I løbet af året er der igangsat yderligere projekter for omkring 40 millioner kroner, til gavn for erhvervslivet, og mens medarbejderne i Forsvaret var hjemsendt i stor stil kunne vi gennemføre projekter, der ellers ville være besværlige. Samtidig bidrager vi med en række indsatser til støtte for Forsvarets og øvrige myndigheders COVID-19-indsats.

 

Sideløbende har der det seneste år foregået et stort udviklingsarbejde i organisationen. Vi har blandt andet skabt rammerne for vores nye decentrale organisering og styrket vores økonomiske kontrolmiljø. 

 

Det er kun lykkedes takket være dygtige og dedikerede medarbejdere.