Ejendomsstyrelsen - hovedindgang i Hjørring

Ejendomsstyrelsen er en af Danmarks største lodsejere med ca. 635 etablissementer, 6.100 bygninger, 80.100 rum og ca. 169.000 tekniske installationer. For at kunne styre og forvalte en så stor og kompleks ejendomsportefølje er det nødvendigt med et solidt og opdateret
datagrundlag. Ejendomsstyrelsen styrker nu dette område.

 

Ejendomsstyrelsen har igangsat et projekt med fokus på at styrke indsamling og registrering af stamdata. I projektet skal der skabes en ensartet struktur for registrering, der gør det nemmere at trække korrekte, styringsrelevante data. Samtidig skal data fra de forskellige it-systemer, der i dag bruges til styring og forvaltning af bygninger, arealer og tekniske installationer, samles i ét system. Kvalitet og tilgængelighed af styrelsens stamdata bliver på
den måde styrket og vil udgøre et stærkere grundlag for planlægning og styring.

 

Derudover skal eksisterende stamdata kontrolleres og opdateres. Et eksempel er bygningssyn. Ejendomsstyrelsen gennemgår løbende alle Forsvarets bygninger og installationer. Her er løbende fokus på at sikre ensartede syn, der foretages, registreres og dokumenteres på samme måde, uanset hvor det foretages eller af hvem. Et andet eksempel er færdselsskilte på Forsvarets etablissementer. Her igangsætter Ejendomsstyrelsen i efteråret en indsats for at opdatere stamdata vedrørende placering af færdselsskilte, skiltetype og dokumentation for politiets godkendelse af skiltningen.

 

Projektet vedrørende stamdata gennemføres over de næste tre år, og er nu i den første
afklarende og forberedende fase.