Ejendomsstyrelsens Årsberetning for 2020 er nu offentliggjort sammen med årsrapporten for hele Forsvarsministeriets koncern.

Årsrapporten opsummerer styrelsens økonomiske og faglige resultater i det forgangne år. Den indeholder en kort beretning, en målrapportering, hvori der redegøres for målopfyldelsen i mål- og resultatplanerne, og et finansielt regnskab, hvori der redegøres for styrelsens regnskab i finansåret. Årsrapporterne er udarbejdet efter Økonomistyrelsens vejledninger.

Du kan se årsberetningerne fra hele Forsvarsministeriets koncern her: