Ejendomsstyrelsen - hovedindgang i Hjørring

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse får kendskab til opgaven 9. august, og Ejendomsstyrelsen beder følgende dag leverandør om at iværksætte prøvetagning. Prøverne viser en forekomst af skimmelsvampsporer, der i to af bygningerne er lidt over normalt niveau jf. den udleverende rapport. Det håndteres med en sporerengøring, der blev gennemført 28.-30. september. Der er som opfølgning bestilt prøvetagning i januar 2022.

 

Når Ejendomsstyrelsen eksempelvis bliver bekendt med en mistanke om skimmelsvamp, reagerer vi på det og undersøger og afhjælper problemet.