[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Græsningslejeaftalen omfatter ca. 48 ha græsningsareal beliggende ved Oksbøl Skydeterræn i Ho Bugt enge. Udlejningen omfatter flere delområder. Arealerne er overvejende strandenge, mose og lavtliggende græsmarker med mere naturprægede delområder med sump og vådområder. Der kan derfor ikke påregnes normal afgræsning eller slæt på hele arealet. På delarealer hvor afgræsning ikke er muligt, kan der tages slæt.
Græsningslejen påbegyndes 01.07.2020 og løber frem til 31.12.2020, med mulighed for forlængelse.

Materiale vedrørende udlejning kan rekvireres på www.ibinder.dk, hvor al information forefindes, ligesom eventuelle opdateringer eller beskeder fremgår indtil tilbudsfristens udløb.

Tilbudsfristen er 21. juni kl. 12:00.

Direkte link til udlejningsmateriale: 
 
 https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=txmcxkpmyt

OBS: For at få adgang til materialet på ibinder, skal du være oprettet som bruger. Når du klikker på linket med materialet, er der en vejledning, du skal følge for at oprette dig som bruger.

Sagsbehandler er fuldmægtig, Marlene Hertz Halborg, tlf. nr. 41710562 eller e-mail fes-ejs04@mil.dk