[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Det historiske Lakajgårdsanlæg
Frederiksberg Slot stod færdigt i slutningen af 1703. Allerede i 1707 igangsatte Frede­rik den IV imidlertid en ombygning af det nye lystslot. Der blev her opført en ny køkkenbygning, en kongelig stald med plads til 64 heste og en vognremise med lakajværelser. Disse syv bygninger udgør tilsammen ’Lakajgårdsan­lægget’ og er i dag fredede. 

Frederiksberg Slot og Lakajgårdsanlægget huser i dag Hærens Officersskole. Desværre er seks af bygnin­gerne i Lakajgårdsanlægget efterhånden i en meget ringe stand og trænger til omfattende istandsættelse.Moderne og funktionelle rammer
I samarbejde med Hærens Officersskole skal bygningernes funktioner ændres, så de fremover danner en mere funktionel ramme for en moderne uddannelse i Forsvaret. Projektets mål er todelt. Både at sikre kulturarven ved restaurering af de eksisterende bygninger, og samtidigt skabe moderne og velfungerende faciliteter til Hærens Officersskole. 

Omlægningen af bygningernes funktion vil sikre de historiske bygninger mod fremtidige skader. For eksempel har vi valgt at opføre en ny bygning til bad- og omklædningsfaciliteter for at skåne de fredede bygninger for fugtpåvirkning. 

Det omfattende restaureringsprojekt
Den kommende restaurering af bygningerne vil respektere og styrke anlæggets bærende fredningsværdier. Projektet omfatter udbedring af rådskader i bygningernes bindingsværk, facadeistandsættelse, nyt terrændæk og gulve, udbedring af råd- og svampeskader i tagkonstruktioner, nyt tag samt indvendig istandsættelse af bygningerne. Disse skal nyindrettes med bl.a. et nyt multimotionsrum i den eksisterende gymnastiksal, nye konferencelokaler, kontorer, tekøkken, toiletter, trapper og gangarealer. I tillæg til den nye badebygning på ca. 500 m2 omfatter projektet også et landskabsprojekt for udenomsarealerne; herunder etablering af nyt parkeringsareal og cykelparkering.


Klik på billedet for at se det i stor udgave

Fogh & Følner Arkitekter A/S har netop vundet det offentlige udbud om totalrådgivning for restaureringsprojektet. Tilknyttede underrådgivere er Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S (konstruktioner), Martin Funch Rådgivende Ingeniørfirma (VVS og ventilation) og Gert Carstensen Rådgivende Ingeniørfirma (El).

Selve byggeprojektet forventes påbegyndt medio 2022 og afsluttet ultimo 2025. Projektchef for projektet er arkitekt Camilla Hauch Fenger fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Projektsektion Øst.