[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Energikonverteringen udsprang af, at Frederikshavn Flådestation indgik en aftale med Frederikshavn Forsyning om levering af fjernvarme. Herefter var det oplagt også at få Søværnets Sergentskole og Søværnets Depot tilsluttet det lokale ledningsnet.

”Projektet har kørt uden de større problemer. Folk har været glade og tilfredse med udrulningen, og kommunikationen med samarbejdsparteneren har været god” udtaler Kasper Enevoldsen, sagsbehandler i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Lokal og klimavenlig energikilde

Ved at bruge fjernvarme som energikilde, sparer man både på udledningen af Co2 og udgifterne til opvarmning. Ved overgangen til fjernvarme fra Frederikshavn Forsyning opnår Søværnet en årlig Co2-reduktion på 18 ton til gavn for miljøet. Dette suppleres med en årlig økonomisk besparelse på over 180.000 kr. Den samlede fjernvarmeinstallation for hele Flådestation Frederikshavn bevirker en årlig Co2-reduktion på 500 ton.

Fjernvarme udnytter spildvarme ved at udnytte overskudsvarme i forbindelse med for eksempel industriel produktion eller afbrænding af affald. På den måde sænker valg af fjernvarme udledningen af Co2 og nedsætter brugen af olie og gas til gavn for miljøet.

En stor del af fjernvarmen fra Frederikshavn Forsyning er lokal og kommer bl.a. fra firmaet MAN Diesel SE. Firmaet producerer blandt andet store bore-dieselmotorer og turbomaskineri til marine og stationære applikationer. I det hele taget kommer meget af fjernvarmeenergien i Frederikshavn fra de lokale skibsfabrikker, som producerer overskudsvarme.

Hvad er Søværnets Sergentskole?
Søværnets Sergentskole er beliggende i Bangsbo i Frederikshavn og er en del af Søværnets Officersskole og Forsvarsakademiet.

Søværnets Sergentskole udbyder tre uddannelser:
  • Den grundlæggende sergentuddannelse (GSU) for stampersonel i Søværnet
  • Den Militære Akademiuddannelse (MAU) for den erfarne mellemleder
  • Officersbasisuddannelsen (OBU) for de kommende officerer.

 

Læs mere om Søværnets Sergentskole, og hvad de kan tilbyde under de forskellige uddannelser på Forsvarsakademiets hjemmeside.